Các tỉnh khu vực phía Nam góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

21/12/2021 - 19:27

BDK.VN - Chiều 21-12-2021, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khu vực miền Nam.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại Tỉnh ủy Đồng Nai, kết nối với 18 điểm cầu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì tại điểm cầu chính.

Tham dự điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; diện lãnh đạo các sở: Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Xây dựng; Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương trong khu vực tập trung phát biểu xoay quanh 3 nhóm vấn đề liên quan đến quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; những vấn đề kéo dài lâu nay liên quan đến quản lý và sử dụng đất nhưng chưa được xử lý dứt điểm, từ đó có giải pháp giải quyết triệt để; nhóm vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nêu rõ: Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Trung ương, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai đã đạt được những thành tựu đáng kể; việc quy hoạch, lập kế hoạch, giao đất, cho thuê đất, cũng như hiệu quả sử dụng đất từng bước được nâng cao, nhất là đất nông nghiệp được quản lý, sử dụng hiệu quả; hạn chế thấp nhất tình trạng để đất hoang hóa.

Các chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được các bộ, ngành, các cấp quan tâm. Các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản được ban hành đã từng bước hình thành và quản lý được thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất; cơ chế xây dựng và quản lý giá trị quyền sử dụng đất, giá trị bất động sản gắn liền với đất được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh tế cho việc khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng quỹ đất trong mọi lĩnh vực liên quan đến đất đai. Ngoài ra, công tác phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng được kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến: Trong triển khai thực hiện nghị quyết, vẫn còn một số vấn đề hạn chế, cần có sự thống nhất, đồng bộ để tạo khung pháp lý triển khai thực hiện thông suốt, nhất là trong công tác quy hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cơ chế quản lý thị trường bất động sản, cơ chế quản lý đất nông nghiệp, đất tôn giáo, tín ngưỡng; đặc biệt là việc xây dựng sàn giao dịch quyền sử dụng đất, quản lý đất dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng, đầu cơ đất đai.

Với những vấn đề nêu trên, phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Về giao đất, cho thuê đất qua thực tiễn cho thấy cần tiếp tục quy định về giao đất, cho thuê đất theo cả hai hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất, để bảo đảm sự phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và hiệu quả sử dụng đất. Thực tế trong quá trình thực hiện, địa phương còn gặp vướng mắc với nội dung này, do đó cần tiếp tục quy định cụ thể, chi tiết hơn để bảo đảm hiệu quả của việc sử dụng đất, đồng thời cũng tránh được việc giao đất, cho thuê đất không đúng quy định của pháp luật.

Về chế độ sử dụng đất nông nghiệp, thực tế hiện nay do nhu cầu của thị trường và tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Bến Tre do đó nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của các cá nhân, tổ chức ngày càng đa dạng. Nhiều loại đất không phù hợp loại cây trồng, vật nuôi. Để bảo đảm phù hợp với quy hoạch, chất lượng từng loại đất, phải có chế định mở rộng hơn để tạo điều kiện cho người sử dụng đất điều chỉnh sản xuất linh hoạt, đạt hiệu quả cao. Do đó, tỉnh thống nhất với nhóm ý kiến thứ nhất, cần quy định chế độ quản lý đất nông nghiệp theo các đặc tính, chất lượng của từng loại đất, thay vì chế độ quản lý loại cây trồng, vật nuôi cụ thể trên đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người sản xuất điều chỉnh sản xuất theo thị trường đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, nội dung này nên đưa vào nghị quyết mới để đảm bảo đồng bộ và thống nhất với quy định của Luật Đất đai về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất đối với đất tôn giáo, tín ngưỡng theo hướng thu hẹp phạm vi đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nhà nước chỉ thực hiện giao đất như hiện nay đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, cơ sở đào tạo, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Đất mà các tổ chức tôn giáo sử dụng vào mục đích khác thực hiện như các pháp nhân khác; quy định rõ việc tổ chức tôn giáo được mua bán, chuyển nhượng, hiến tặng đất sử dụng vào mục đích khác; quy định hạn mức trong việc giao đất; thu thuế đối với đất liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng ngoài hạn mức.

Đối với đất dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng, để đầu cơ đất đai. Luật Đất đai quy định đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

 Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư quy định dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án. Dự án chấm dứt đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ bị thu hồi đất.

Như vậy, giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai chưa thống nhất trong quy định về việc chấm dứt dự án và thu hồi. Thực tế, nhiều dự án đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động do vi phạm thời hạn triển khai dự án theo quy định của Luật Đầu tư nhưng không thể thu hồi đất vì vướng quy định của Luật Đất đai cho phép nhà đầu tư gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng. Ngoài ra, pháp luật về đất đai chưa quy định cụ thể như thế nào là đầu cơ đất đai gây lúng túng cho cơ quan của địa phương trong quá trình kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vấn đề này, tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho thống nhất giữa pháp luật về đất đai và đầu tư đối với việc xử lý đất dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đề nghị: Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo bằng văn bản, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề còn quan tâm gửi về Bộ Chính trị, Trung ương nhằm phục vụ có hiệu quả tốt nhất cho công tác tổng kết Nghị quyết 19 và xây dựng nghị quyết mới của Trung ương về đổi mới pháp luật đất đai trong thời gian tới.  

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN