Cải cách thủ tục hành chính trong đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

05/12/2021 - 20:17

BDK - Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, triển khai thực hiện thí điểm bộ TTHC trong các cơ quan đảng tại tỉnh.

Bộ thủ tục trên 6 lĩnh vực, gồm 70 quy trình, 79 biểu mẫu. Cụ thể, lĩnh vực tổ chức cán bộ, đảng viên: 23 quy trình; lĩnh vực kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 5 quy trình, 14 loại biểu mẫu; lĩnh vực kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng thuộc thẩm quyền Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 14 quy trình, 28 loại biểu mẫu; lĩnh vực văn thư lưu trữ, ban hành văn bản: 15 quy trình, 24 loại biểu mẫu; lĩnh vực cơ yếu, công nghệ thông tin: 8 quy trình, 6 loại biểu mẫu; lĩnh vực quản trị, tài chính đảng: 5 quy trình, 7 loại biểu mẫu.

Các cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục nghiên cứu những bước thực hiện quy trình có thể cải tiến, biểu mẫu chưa hợp lý, thời gian thực hiện chưa phù hợp để phản ánh, kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát và hoàn thiện các văn bản quy định về TTHC. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức đảng và bố trí cán bộ thực hiện các TTHC trong đảng. Tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị làm việc của các cơ quan đảng từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách TTHC.

Các ban đảng tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành bổ sung những quy trình mới phù hợp các lĩnh vực của từng ngành. Các huyện ủy, thành ủy và cấp ủy tương đương cụ thể hóa hướng dẫn cho cấp ủy địa phương, ngành, đơn vị thực hiện quy trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC trong Đảng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các giải pháp cải cách TTHC trong Đảng.

Quang Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN