Cải thiện tốt hơn cơ sở hạ tầng

07/08/2009 - 14:15

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp, đến nay tổng khối lượng xây dựng cơ sở hạ tầng trong Khu Công nghiệp Giao Long đạt trên 65% tổng mức đầu tư. Các hạng mục chính như hệ thống thoát nước bẩn đạt 95%, trạm xử lý nước thải đạt 100%,  đường giao thông và hệ thống thông mưa tuyến N2 đạt 92%, đường điện phục vụ riêng cho khu công nghiệp hoàn thành 100%.

Khu Công nghiệp An Hiệp đang tiếp tục giải phóng mặt bằng, triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật một số hạng mục công trình. Đến nay, khối lượng xây dựng cơ sở hạ tầng đạt khoảng 29% tổng mức đầu tư, tập trung chủ yếu ở một số hạng mục như đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa.

Hiện Khu công nghiệp An Hiệp có 7 dự án đã được cấp phép hoạt động với tổng vốn đăng ký 1.684 tỷ đồng. Diện tích đất đăng ký thuê là 34,86 ha, đạt 72,62% kế hoạch. Riêng Khu Công nghiệp Giao Long đã có 4 dự án đi vào sản xuất ổn định. Diện tích đất đăng ký thuê là 47,96 ha, đạt 73,78% kế hoạch.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN