Cần có giải pháp tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

25/02/2014 - 17:02

Nông dân trong tỉnh đề nghị: Tỉnh cần có giải pháp để tăng cường sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản, nhất là dừa, thủy sản, lúa, mía, cây ăn trái… để tránh tình trạng “được mùa mất giá”; đồng thời có giải pháp nhân rộng các mô hình sản xuất (cánh đồng mẫu, áp dụng tiêu chuẩn GAP trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản…) để người dân có thể thực hiện trong thời gian tới.

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời: Thời gian qua, một số huyện đã hình thành những mô hình liên kết sản xuất tại các địa phương thông qua các chương trình, dự án của tỉnh. Các mô hình này bước đầu đã khẳng định được hiệu quả, giúp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo mối liên kết giữa nhà nông, doanh nghiệp, Nhà nước, nhà khoa học để nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến nay, tỉnh đã xây dựng được 10 mô hình liên kết và đang phát huy hiệu quả tốt đối với cây lúa, dừa, mía, bưởi da xanh…, với diện tích trên 2.000ha. Đặc biệt, khi tham gia liên kết sản xuất, đa số nông dân đều có thu nhập cao hơn khi chưa tham gia liên kết.

Tuy nhiên, do mới triển khai thực hiện nên còn nhiều hạn chế như: tỷ lệ hộ sử dụng cơ giới hóa còn thấp; công tác quản lý, theo dõi mô hình chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, chưa có giải pháp thiết thực để nhân rộng; trình độ nông dân chưa đồng đều nên việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật bị hạn chế. Mô hình sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, hàm lượng khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất còn thấp và chưa đồng loạt; mẫu mã không đồng đều, sức cạnh tranh kém, số lượng sản phẩm chưa đủ sức cung ứng theo yêu cầu của nhà chế biến, phân phối. Công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến kết quả mô hình còn yếu…

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, UBND tỉnh đang xây dựng Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng và phát triển bền vững. Cụ thể: UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương, Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai chương trình phối hợp tổ chức thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (mô hình liên kết sản xuất mía với Công ty Mía đường theo tổ hợp tác, cánh đồng mẫu lúa với đầu ra được Công ty Lương thực bao tiêu sản phẩm, cánh đồng liên kết sản xuất chế biến dừa tại Châu Bình…); quan tâm công tác thông tin tuyên truyền về các mô hình có hiệu quả, tập trung tổ chức sản xuất và tiếp tục nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, mô hình GAP trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tập trung đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp thực hiện công tác hỗ trợ, tập huấn cho người dân sản xuất theo hướng sạch, an toàn; kết hợp nhiều nguồn kinh phí khuyến nông, giám sát chất lượng và các nguồn vốn lồng ghép, vốn chương trình mục tiêu để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, liên kết sản xuất…; có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tối thiểu ban đầu, huy động nguồn vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, tái chứng nhận các tiêu chuẩn GAP, UTZ…; tiếp tục vận động các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại tham gia chuỗi giá trị sản xuất để hỗ trợ người dân về vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN