Cần kết hợp tốt công tác xây và chống trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

02/10/2009 - 08:17
PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh (đứng) làm việc với lãnh đạo tỉnh. Ảnh: C.T

Ngày 1-10-2009, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Trưởng bộ phận thường trực Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Bến Tre để nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và việc triển khai thực hiện thông báo số 213-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật” trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có PGS-TS Nguyễn Xuân Đức và Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Trúc, Thư ký và Chánh văn phòng Hội đồng lý luận… Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, các cơ quan thông tin đại chúng… đã tiếp đoàn.
Sau khi nghe báo cáo,  PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh và các đồng chí trong đoàn đánh giá cao kết quả mà Bến Tre đạt được qua thực hiện NQ 23 của Bộ Chính trị, thông báo số 213 của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời  chỉ đạo  trong thời gian tới: Lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục kiên trì, bám sát các mục tiêu mà NQ đã đề ra, kết hợp tốt công tác xây và chống trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Xây dựng những tác phẩm có nội dung lành mạnh, nghệ thuật hấp dẫn để phổ biến nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng; cương quyết chống những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong sáng tác văn học, nghệ thuật. Lực lượng Văn nghệ sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN