Cần thực hiện nghiêm các qui định nuôi thủy sản

27/09/2012 - 17:34

Đến giữa tháng 8-2012, toàn huyện có 5.179ha thả nuôi thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi tôm thâm canh chiếm 64%, diện tích nuôi nghêu, sò chiếm 224%, cá nước ngọt chiếm 112%...

Vụ nuôi năm nay, toàn huyện thiệt hại 419ha, trong đó tôm sú 374ha, tôm thẻ 45ha, nguyên nhân chủ yếu do bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy. Theo đánh giá của huyện, vụ nuôi năm nay gặp nhiều khó khăn, do quản lý môi trường nuôi kém, hộ nuôi có tôm bệnh tự xử lý xả thải ra môi trường bên ngoài làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng, không tuân thủ đúng qui trình nuôi, chất lượng tôm giống không đảm bảo.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, để ngành thủy sản phát triển ổn định và bền vững, cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động người nuôi tuân thủ các qui định của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn. Từng bước kiện toàn hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, nhất là nuôi không đúng qui hoạch, kinh doanh sử dụng các sản phẩm thuốc thú y thủy sản ngoài danh mục được phép lưu hành. Chú trọng tổ chức vận động người nuôi tham gia tốt bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm, cá để người nuôi yên tâm khi có dịch bệnh xảy ra.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN