Cần tích cực xây dựng xã văn hóa Tiên Thủy

05/06/2009 - 09:54
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Nam Bình phát biểu tại cuộc khảo sát.

Ngày 2-6-2009, đoàn công tác của Tỉnh ủy do ông Huỳnh Nam Bình - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12-4-2006 của Tỉnh ủy, về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2006-2010, tại xã Tiên Thủy (Châu Thành).

Theo báo cáo, từ khi có Nghị quyết 04, Tiên Thủy tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng xã văn hóa. Hệ thống chính trị xã, ấp, tổ nhân dân tự quản từng bước được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Đến nay, xã có 3.584 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (98,68%), 151/164 tổ nhân dân tự quản vững mạnh (92,07%). Hàng tuần xã, ấp tổ chức ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường. Có 94,92% hộ dân có hố xử lý rác, tổ chức thu gom rác khu vực chợ… Tuy nhiên, đến nay Tiên Thủy vẫn còn là một trong năm xã cuối cùng của Châu Thành chưa đạt chuẩn xã văn hóa. Nguyên nhân, theo bà Nguyễn Ngọc Yến - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, do xã rộng, dân đông, địa bàn phức tạp; nhận thức, quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa thật sự rõ nét và đồng bộ.

Ông Huỳnh Nam Bình đánh giá Tiên Thủy có nỗ lực, phấn đấu trong xây dựng xã văn hóa nhưng trách nhiệm của hệ thống chính trị, vai trò của người đứng đầu, của mỗi đảng viên chưa tốt, nên chưa tác động tích cực đến cuộc vận động. Ông Huỳnh Nam Bình yêu cầu xã Tiên Thủy rà soát lại tiêu chí nào chưa đạt để có kế hoạch phân công thực hiện cụ thể, quyết tâm xây dựng Tiên Thủy đạt chuẩn xã văn hóa vì mục tiêu xây dựng thành công huyện văn hóa Châu Thành.

Tin, ảnh: P.Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN