Cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

03/01/2011 - 07:52

Đến nay, 2.458 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2010-2012. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả bầu chi ủy có 7.133 đồng chí, tăng 577 đồng chí so nhiệm kỳ trước và tỷ lệ nữ chiếm 20,14%, tái cử chiếm 67,19%. Tuổi đời bình quân của chi ủy viên là 42,67. Chi ủy viên trẻ dưới 30 tuổi có 637 đồng chí (8,93%). Bí thư là nữ chiếm 4,99% (356 người). Qua đại hội đã thay đổi 647 bí thư, 801 phó bí thư.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo đại hội đạt yêu cầu theo Công văn số 2427-CV/BTCTU ngày 11-9-2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012. Các công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tiến hành đại hội khá chặt chẽ, chu đáo, đạt yêu cầu về nội dung và đúng tiến độ. Báo cáo chính trị của các chi bộ đã nêu khá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phương hướng, giải pháp khá cụ thể và xác thực. Quá trình diễn ra đại hội, các ý kiến tham luận, thảo luận có đi vào trọng tâm nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị như: vấn đề xây dựng giao thông nông thôn liên ấp, liên xóm; thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư; quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị đúng qui trình hướng dẫn, từ việc thảo luận, lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm, báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến, nên đa số các chi bộ bầu cử đều đúng cơ cấu dự kiến, chỉ bầu một vòng là đủ số lượng.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số chi bộ còn hạn chế như bố cục chưa cân đối, dài, mang tính liệt kê mà chưa chỉ ra được nguyên nhân đạt được cũng như những yếu kém còn tồn tại. Đảng ủy một số nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiểm tra việc chuẩn bị nhân sự, văn kiện và các công việc cần thiết nên một số chi bộ tổ chức đại hội chậm. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp cơ sở thành công đòi hỏi trong quá trình chuẩn bị đại hội phải có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy cấp trên, hướng dẫn kịp thời của Ban Tổ chức các huyện, thành phố. Đảng ủy có phân công ngay từ đầu cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ để hỗ trợ triển khai kế hoạch, chuẩn bị văn kiện, nhân sự và quá trình tiến hành đại hội. Nhân sự của cấp ủy mới phải thật sự là những người tiêu biểu, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã kết thúc vào giữa tháng 12-2010 như kế hoạch. Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các chi bộ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đại hội, đánh giá tình hình, kết quả, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc ở từng đảng ủy cơ sở để rút kinh nghiệm và báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định. Các chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi ủy viên; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ để đi vào hoạt động; có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, nhất là các chi ủy viên mới tham gia; đồng thời, tổ chức triển khai nghị quyết đại hội chi bộ cho đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị của đơn vị để tổ chức thực hiện.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN