Cần tuyên truyền sâu rộng 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/08/2009 - 08:13

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hóa kết tinh trong Di chúc gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có hoạt động cụ thể trong việc thực hiện Di chúc và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN