Cần xây dựng lộ trình bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên ngoại ngữ

13/08/2014 - 07:27

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 (Đề án), vào chiều 11-8-2014.

Qua nhiều đợt bồi dưỡng (từ năm 2011-2013), tỷ lệ giáo viên ở cấp tiểu học và THCS đạt chuẩn B2 từ 0,14% tăng lên 10%, B1 từ 9% tăng lên 40%, chuẩn A2 giảm từ 77% xuống còn 35%. Cấp THPT, giáo viên đạt chuẩn C1 từ 0% tăng lên 6%, B1 từ 47% còn 20%, B2 từ khoảng 20% tăng lên 35%. Công tác tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng giáo viên được quan tâm đúng mức, thể hiện qua việc lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đấu thầu công khai, đúng quy định hiện hành. Nội dung bồi dưỡng, khảo sát đầu ra bảo đảm đúng tiến độ. Đến năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 8.827 học sinh các cấp lớp 3, 4, 5 (chiếm 14,8% tổng số học sinh từ lớp 3-5), ở 34/190 trường tiểu học tham gia chương trình tiếng Anh mới (tiếng Anh 10 năm) và 455 học sinh lớp 6, lớp 7 tại 5 trường THCS trong tỉnh tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm (chương trình tiếng Anh 10 năm).

Đề án còn đề cập những hạn chế như: Kết quả bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh còn thấp. Số giáo viên đạt chuẩn chưa đạt mục tiêu của Đề án. Nguyên nhân do sự chênh lệch giữa chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo giáo viên trước đây với chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu hiện tại. Giáo viên tiếng Anh trong tỉnh được đào tạo từ nhiều trình độ, phương thức khác nhau dẫn đến năng lực chuyên môn còn hạn chế. Một bộ phận giáo viên nhận thức chưa đúng mức về tầm quan trọng của yêu cầu nâng chuẩn để đáp ứng yêu cầu của chương trình tiếng Anh mới. Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở nước ngoài chỉ thực hiện được năm 2012 cho 28 giáo viên. Từ năm 2013, Sở không thực hiện được do thiếu kinh phí.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã gợi ý giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên. Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh:  Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng lộ trình, chủ động tổ chức các buổi tọa đàm dân chủ lấy ý kiến giáo viên về việc bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên ngoại ngữ. Cần tạo môi trường để giáo viên làm quen việc nghe, nói ngoại ngữ. Cần thiết thành lập ban chỉ đạo để theo dõi chỉ đạo thực hiện Đề án. Sở cần quan tâm công tác tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên cho phù hợp; đồng thời tăng cường đầu tư các trang thiết bị, phương tiện học ngoại ngữ; tiếp tục cho giáo viên đi học ở nước ngoài, nên có chế độ khuyến khích hỗ trợ giáo viên tự học…

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích