Cảnh báo xâm nhập mặn từ ngày 20 đến 27-3-2018

21/03/2018 - 14:05

Theo Trung tâm Phòng chống thiên tai tỉnh, dự báo tình hình xâm nhập mặn từ ngày 20 đến 27-3-2018, độ mặn cao nhất xuất hiện vào các ngày 24 đến 27-3-2018, ở mức thấp hơn tuần trước. Cụ thể như sau:

Sông Cửa Đại: Lộc Thuận (Bình Đại): 10 - 13‰, Giao Hòa (Châu Thành): 3,5 - 5,5‰, Quới Sơn (Châu Thành): 0,5 - 1,5‰, Long Hòa (Bình Đại): 1,5 - 3,5‰.

Sông Hàm Luông: Sơn Đốc (Hưng Lễ, Giồng Trôm): 10 - 13‰, Phú Khánh (Thạnh Phú): 6 - 9‰, vàm Cái Quao: 5,5 - 8,5‰, vàm Thủ Cửu (Phước Long, Giồng Trôm): 5,5 - 8,5‰, Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre): 3 - 5‰, An Hiệp (Châu Thành): 1 - 3‰, vàm Mơn (Chợ Lách): 0,2 - 1,0‰.

Sông Cổ Chiên: Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam): 6 - 9‰, Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam): 5 - 7‰, Thành Thới B (Mỏ Cày Nam): 1 - 3‰, Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc): 0,2 - 0,5‰.

MỸ HẠNH (Theo PCTT)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa xâm nhập mặn

BÌNH LUẬN