Cấp 106.848 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

12/05/2009 - 09:05

Theo thống kê, năm 2008, toàn tỉnh có 36.398 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,9%, 19.612 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,87%.

Hiện tỉnh đã mua BHYT năm 2009 cho 106.848 nhân khẩu nghèo, riêng những hộ cận nghèo tỉnh cũng đã triển khai đến từng tổ NDTQ. Theo đánh giá, số  người cận nghèo tham gia BHYT tự nguyện còn thấp so với kế hoạch đề ra là do các đại lý ở cơ sở chưa tích cực trong việc tuyên truyền cũng như tiếp cận người cận nghèo.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN