Cấp đổi 93,93% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

21/01/2021 - 20:02

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), kết quả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện cấp đổi của Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) đạt tỷ lệ 93,93%. Có 214.025 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đổi. Hiện còn 16.905 giấy đủ điều kiện đang tiếp tục thực hiện cấp đổi; 64.458 giấy đủ điều kiện phải bổ sung, nghĩa vụ tài chính tại địa phương.

Tình hình quản lý đất công trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Điển hình tại Ba Tri, công tác xác lập pháp lý được quan tâm thực hiện. Có 822/916 thửa đất được xác lập. Các thửa đất chưa được xác lập Phòng TN&MT huyện sẽ tham mưu cho UBND huyện tổ chức đo đạc, xác định lại mốc giới, ranh giới và giải quyết những vấn đề còn tranh chấp phát sinh trong thời gian qua chưa được giải quyết. Đồng thời, huyện sẽ xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm trong thời gian vừa qua.

“Sắp tới, huyện Ba Tri tiếp tục thu hồi 76 trường hợp thửa đất trước thời hạn cho thuê đã ký hợp đồng tại khu đất Lạc Địa (xã Phú Lễ). 19 trường hợp không ký hợp đồng sẽ tiến hành thông báo thu hồi đất để giao lại UBND huyện thực hiện dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt trong thời gian tới”, Quyền trưởng phòng TN&MT huyện Ba Tri Trần Văn Lâm thông tin.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN