Cập nhật lại đúng thông tin chính

22/03/2023 - 16:27

Nhằm hỗ trợ cho tất cả thuê bao Vinaphone trả trước cập nhật lại đúng thông tin chính chủ trên CMND/CCCD và trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bến Tre xin thông báo việc cập nhật thông tin thuê bao đến quý cơ quan, cụ thể như sau: Địa điểm tiếp nhận cập nhật thông tin thuê bao: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bến Tre sẽ bố trí nhân sự đến trực tiếp tại trụ sở của quý cơ quan để hỗ trợ cập nhật lại thông tin thuê bao Vinaphone trả trước đúng với thông tin trên CMND/CCCD và (CSDLQG) về dân cư.

Hoặc quý cơ quan có thể đến trực tiếp tất cả các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn tỉnh để thực hiện. Hồ sơ để cập nhật lại thông tin thuê bao: CMND/CCCD bản gốc và ảnh chụp chân dung.

Về phía quý cơ quan: Thông báo đến tất cả cán bộ, công nhân viên trực thuộc quý cơ quan đang sử dụng sim Vinaphone trả trước để biết và cập nhật lại thông tin thuê bao theo quy định. Sắp xếp thời gian và thông báo cho Trung Tâm Kinh doanh VNPT - Bến Tre để phối hợp thực hiện.

Thông tin về việc cập nhật lại thông tin thuê bao: Việc cập nhật lại thông tin thuê bao chính chủ, trùng khớp với số CMND/CCCD và (CSDLQG) về dân cư không ảnh hưởng đến các dịch vụ đang sử dụng.

Thời gian thực hiện cập nhật lại thông tin thuê bao nhanh chóng, dễ dàng.

Đầu mối liên hệ: Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc Phòng Khách hàng Tổ chức Doanh Nghiệp. Điện thoại: 0275.3814455 - 0918433833.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN