Cấp phép trên 300 thiết bị thu, phát sóng trong khai thác thủy sản

03/07/2011 - 15:47
Đồn Biên phòng Hàm Luông sử dụng máy bộ đàm kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh bão.

Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, từ năm 2009 đến nay, Sở đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực II TP. Hồ Chí Minh cấp phép sử dụng tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trong khai thác thủy sản cho ngư dân. Đến nay, Sở đã cấp 329 giấy phép cho tàu cá và 3 giấy phép cho 3 đài truyền thanh của huyện biển Bình Đại, Thạnh Phú và Ba Tri; đồng thời tăng cường công tác quản lý tần số và các thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông còn xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển với 2 hệ thống máy vô tuyến điện UHF và HF. Hệ thống thông tin vô tuyến điện UHF đảm bảo giữ liên lạc thông suốt trong ban chỉ huy, còn hệ thống HF gồm 4 bộ máy bộ đàm ICOM IC - 710 HF đặt tại trung tâm ban chỉ huy và Đồn Biên phòng Hàm Luông (Ba Tri), Cửa Đại (Bình Đại) và Cổ Chiên (Thạnh Phú).

Đây là những hoạt động trong 2 năm đầu tiên được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 4-6-2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển toàn diện 3 huyện ven biển đến năm 2020.

Tin, ảnh: PY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN