Cấp ủy phải thể hiện vai trò đầu tàu

05/01/2011 - 08:11
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao bằng khen cho các đảng bộ. Ảnh: P.Y

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong năm 2010 là tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đạt yêu cầu về nội dung và thời gian.

Sau đại hội các cấp, Ban Tổ chức cũng đã giúp các cấp ủy sớm phân công cán bộ, hướng dẫn bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy.
Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đối với công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy hoàn thành báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và đổi tên Đảng bộ Liên cơ thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng. Về kết quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2009, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 87,18%, còn 1 tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Chất lượng đảng viên năm 2009 đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,08%, đảng viên vi phạm tư cách chiếm 0,77%.  Hiện tại, các đảng bộ đang tập trung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010. Qua theo dõi bước đầu, nhiều đảng bộ không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2010 là phát triển đảng viên đạt 105,68% so kế hoạch (2.642/2.500 đảng viên). Cơ cấu đảng viên mới kết nạp có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đảng viên trẻ tăng và có đối tượng là học sinh, sinh viên, tín đồ tôn giáo.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đặc biệt là phục vụ tốt cho đại hội Đảng bộ 3 cấp. Chính sách cán bộ được quan tâm, đổi mới theo hướng có lợi hơn cho cán bộ; đặc biệt là đối tượng không đủ tuổi tiếp tục cho nhiệm kỳ kế tiếp. 
Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một số mặt công tác chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đồng bộ, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị có chuyển biến nhưng chưa đều. Công tác kết nạp đảng viên tuy đạt và vượt chỉ tiêu ở từng đảng bộ huyện, thành phố nhưng ở một số tổ chức cơ sở Đảng kết nạp đảng viên đạt còn thấp. Đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp nhiều nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho cấp ủy.
Tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức vào sáng ngày 4-1-2011, đại biểu tham dự có ý kiến tham luận về việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các tôn giáo, công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp…
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhắc lại mục tiêu lớn nhất mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra là Bến Tre thoát khỏi tỉnh nghèo, tham gia vào các tỉnh phát triển trung bình khá. Nhưng để làm được điều này, với điều kiện hiện tại, không có những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội thì sẽ khó đạt mục tiêu đề ra. Muốn vậy, nhân tố quyết định chính là sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, mà trong đó chính là sự vận hành của các cấp ủy. Đến bây giờ không phải hỏi cán bộ đó bao nhiêu tuổi, trình độ, công tác bao nhiêu năm, mà phải hỏi là chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cán bộ, từng cấp ủy đó như thế nào; cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm tới đâu. Cấp ủy phải làm đầu tàu để kéo toàn đảng bộ đó đi lên.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá các mô hình đang thí điểm: bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã, chi bộ cơ quan cấp xã, đảng bộ bộ phận ở Thành phố, thí điểm xây dựng tổ chức đảng trung gian; đồng thời tiếp tục theo dõi và đánh giá sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, việc cấp xét và trao huy hiệu Đảng. Về chỉ tiêu phát triển 2.500-2.700 đảng viên trong năm 2011, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức chú ý việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa đối tượng, đặc biệt là địa bàn có tỷ lệ đảng viên còn thấp và đối tượng trung gian. Ngoài ra, Ban cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, đánh giá cán bộ; thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; tập trung việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy viên cho từng cấp ủy; gắn với công tác địa phương, cơ sở, công tác cán bộ cần được đánh giá sớm năng lực, trình độ cấp ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ; xác lập quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 từ cơ sở trở lên; xây dựng kế hoạch đề bạt, bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ; và đặc biệt là giúp cho Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự Hội đồng nhân dân 3 cấp và Quốc hội…
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 6 đảng bộ hoàn thành xuất sắc công tác kết nạp đảng viên.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN