Cấp ủy quan tâm lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác

15/01/2020 - 08:30

BDK - Năm 2019, các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, gắn với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh năm 2019.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo tỉnh năm 2019.

Từ kết quả năm 2019

Thực hiện các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy đã cụ thể hóa gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy) theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với từng vị trí công tác.

Công tác tuyên truyền được cấp ủy, MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc. Nội dung và hình thức tuyên truyền kịp thời, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền đồng bộ hơn. Tại hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, quý đều có định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả tiếp tục lan tỏa trong xã hội được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Tiếp tục duy trì hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) gương điển hình trong học tập Bác, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Toàn tỉnh có 21 CLB gương điển hình với 997 hội viên, trong đó: TP. Bến Tre 18 CLB với 558 hội viên, Ba Tri 6 CLB với 295 thành viên, Thạnh Phú 2 CLB với 144 hội viên.

Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với họp mặt, giao lưu, biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, cấp huyện đã biểu dương, khen thưởng 46 tập thể, 135 cá nhân.

Bày tỏ niềm vui khi thay mặt tập thể ấp Bàu Lò, xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Bí thư Chi bộ ấp Bàu Lò Nguyễn Văn Mong cho biết: “Nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cảm thấy rất vui và đây cũng chính là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi phấn đấu học tập và làm theo Bác nhiều hơn nữa, góp phần tạo sự lan tỏa cho địa phương bằng những việc làm thiết thực thông qua các phong trào hành động cách mạng tại địa phương”.

Đến chuyên đề năm 2020

 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng cho biết: Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ triển khai thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng chất hoạt động của các CLB, tổ chức họp mặt, giao lưu điển hình, tạo hiệu ứng lan tỏa những việc làm tốt trong học tập và làm theo gương Bác. Thường xuyên đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị một cách thường xuyên hơn.

Cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Để tiếp tục đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống và tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong năm 2020 là tập trung công tác tuyên truyền, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng)

Bài, ảnh: Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN