Chấn chỉnh hoạt động văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ

13/07/2015 - 07:42

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3280/UBND-VHXH, ngày 1-7-2015 về việc quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật trong sinh hoạt cộng đồng, nhằm chấn chỉnh hoạt động của loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ vào nề nếp, đúng với những quy định của pháp luật, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan rà soát, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ trên địa bàn tỉnh. Biên soạn nội dung vận động và tuyên truyền đến tổ nhân dân tự quản việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội lồng vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tổ chức lấy ý kiến các nhà chuyên môn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn những nghi thức, bài bản phù hợp trong việc cử nhạc ở việc cưới, việc tang, lễ hội cho các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ, thể hiện nếp sinh hoạt văn minh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nghiên cứu tình hình thực tế kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh chính và cho thuê dàn nhạc (người và phương tiện) theo quy định pháp luật cho các hộ kinh doanh loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền rộng rãi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rung trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, ban nhạc lễ; tăng cường công tác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những ban nhạc hoặc cá nhân vi phạm về an ninh trật tự; vi phạm các quy định về tiếng ồn thuộc thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan trên địa bàn tổ chức thống kê, hướng dẫn các loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ trên địa bàn đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã, phường, thị trấn bổ sung nội dung hoạt động loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ vào quy ước ấp, khu phố, tuyên truyền đến tổ nhân dân tự quản; xử lý nghiêm những vi phạm hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ.

Những năm gần đây, việc phát triển các loại hình ca nhạc, hát karaoke tại hộ gia đình, tụ điểm ca nhạc có phần đệm của dàn nhạc, ban nhạc tân (loại hình văn nghệ quần chúng) và hoạt động của các ban nhạc lễ, ban nhạc kèn (ban nhạc lễ) đã trở thành nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần khá phổ biến trong đời sống của nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ vẫn còn nhiều bất cập: sử dụng thiết bị điện tử và dùng loa có công suất lớn, làm ảnh hưởng nhiều mặt trong cộng đồng dân cư; hoạt động quá giờ quy định; sử dụng trang phục khi tham gia ca hát không phù hợp với thuần phong mỹ tục; hát sai lời, sửa lời bài hát, sử dụng các loại ca khúc và bài tự biên chưa được cơ quan chức năng cho phép lưu hành; biến nơi tổ chức tang lễ thành nơi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, biểu diễn tạp kỹ, nhất là việc sử dụng tùy tiện các bài bản chưa phù hợp với không gian tang lễ… đã gây bức xúc cho dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN