Chấn chỉnh tình trạng nhạc sống

22/09/2021 - 06:17

BDK - Tình trạng nhạc sống vẫn là vấn đề quan tâm từ thành thị đến nông thôn, do sử dụng âm thanh lớn, bất kể thời gian nên ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nhất là những người lớn tuổi, ốm đau.

- UBND tỉnh trả lời: Vấn đề này luôn được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện bằng nhiều biện pháp quản lý, chấn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở. Từ cuối năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc sử dụng các phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; đặc biệt là Quyết định số 52 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trong quá trình quản lý, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền, quản lý và xử lý vi phạm việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa và kinh doanh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ, đội tuần tra liên ngành bao gồm đầy đủ lực lượng chức năng phối hợp để xử lý nghiêm, hiệu quả những trường hợp cố tình, thường xuyên gây tiếng ồn lớn trong địa bàn dân cư. Từ năm 2020 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành đã thực hiện 217 cuộc kiểm tra, ban hành 46 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 46 trường hợp.

Để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng trên, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục, đặc biệt ban hành các văn bản xử lý vi phạm tiếng ồn phù hợp với quy định và tình hình hiện nay.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN