Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và lạm thu đầu năm học

19/09/2016 - 07:13

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Ngọc Bữu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại hội nghị giao ban lần 1 năm học 2016-2017 vừa được Sở GD&ĐT tổ chức vào ngày 16-9-2016.

Năm học 2016-2017 là năm thứ hai ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Ngành tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý giáo dục, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và quyền chủ động tuyển dụng công chức, viên chức cho các cơ sở giáo dục công lập.

Đối với chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, ngành đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh nhằm giúp thanh niên, học sinh, học viên, sinh viên và người lao động có được nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp; đồng thời cung cấp những kỹ năng cần có để khởi sự kinh doanh thành công.

Bên cạnh những thuận lợi bước đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, đại biểu tham dự hội nghị cũng bàn nhiều về các vấn đề: khó khăn trong huy động trẻ đầu năm đối với bậc học mầm non; định hướng giảng dạy của các trường THPT theo phương án đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; tình trạng dạy thêm, học thêm, việc thu phí đầu năm học; những khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của đại biểu, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn. Là năm thứ tư thực hiện đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, vì vậy các trường nên dựa vào chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện để đến năm 2020 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, tuyệt đối không để tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định và đưa việc này vào tiêu chí xét thi đua cuối năm của giáo viên cũng như các trường. Quan tâm giáo dục đạo đức học sinh gắn với giáo dục trải nghiệm sáng tạo.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN