Chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc và tuyên truyền cổ động trực quan

05/06/2023 - 19:26

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có văn bản về việc chấn chỉnh việc treo cờ Tổ quốc và tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, việc treo cờ Tổ quốc tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, hộ dân, địa điểm công cộng, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh nhân sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương vẫn còn tình trạng chưa thực sự nghiêm túc, như: treo cờ quá cũ, treo cờ ở vị trí thiếu trang trọng, cờ bạc màu, rách nhưng không thay thế kịp thời; vẫn còn nhiều hộ gia đình không treo cờ vào dịp lễ, Tết. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên phương tiện pa nô, băng rôn còn chậm, còn nhiều nội dung cũ chưa được thay thế.

Để đảm bảo công tác tuyên truyền cổ động trực quan và sự trang trọng, thẩm mỹ trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo sâu sát, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện treo cờ Tổ quốc tại địa phương, đơn vị; kịp thời thay thế, không để xảy ra việc các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách, ngược.

Đồng thời cần bố trí điểm treo cờ ở vị trí trang trọng; khuyến khích các cụm dân cư thống nhất kích thước cột cờ, lá cờ đúng quy cách. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các băng rôn, pa nô tuyên truyền và tuyên truyền có quảng cáo bị hư hỏng, nội dung không còn phù hợp để kịp thời tháo dỡ, thay thế, điều chỉnh; không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN