Chắp cánh ước mơ

06/10/2009 - 09:30

Thành lập ngày 15-1-1997, sau hơn 12 năm họat động, với những con người xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, song đều có một điểm chung là muốn chia sẻ nâng bước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập và cống hiến, Hội Khuyến học xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm) đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đến hôm nay, từ một nhóm cán bộ hưu trí ban đầu, Hội có 580 hội viên, với 11 chi hội và 25 tổ hội. Ban Chấp hành gồm 21 vị đều muốn xây dựng xã Mỹ Thạnh thành xã hội học tập, mà ở đó mọi người đều có cơ hội và công bằng trong học tập, nhất là con em những gia đình khó khăn về kinh tế. Xuất phát từ tình cảm sâu nặng của những “cây cao bóng cả” nhưng vẫn “muốn nghiêng vai gánh thêm nhọc nhằn”, từ khi thành lập, Hội đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các họat động của nhà trường và xã hội với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với một tổ chức xã hội ở xã, phường. Đối với họat động hỗ trợ trong trường học, Hội đã chăm sóc, chia sẻ nhiều mặt về vật chất và tinh thần đối với các em học sinh và cán bộ, giáo viên. Hội tham gia giáo dục đạo đức, pháp luật và động viên học sinh bỏ học trở lại trường trên 100 trường hợp, nhiều lần thăm viếng giáo viên và gia đình khi đau yếu, hữu sự, vận động, giúp đỡ  xây dựng, trang bị cơ sở vật chất trường học, giúp đỡ phương tiện học tập, cấp học bổng cho học sinh nghèo. Song song đó, Hội còn hỗ trợ xây dựng thư viện các trường, khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi các cấp, vận động gây quỹ công đoàn trường, xây nhà tình nghĩa cho giáo viên, đặc biệt hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho các trường ngoài xã,…tổng trị giá cho các hoạt động trên gần 900 triệu đồng.

Chính những hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội Khuyến học xã Mỹ Thạnh đã góp phần tác động mạnh mẽ đến chất lượng học sinh và giáo viên. Trong đó, số lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh đều tăng hàng năm.

Điểm đáng chú ý là Hội có nhiều hoạt động hỗ trợ ngoài trường học như phối hợp Ban chỉ đạo xã duy trì chuẩn phổ cập đúng độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở, tham gia xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng (TTHTCĐ) của xã, từ đó giúp cho người học nắm vững các kiến thức về nông nghiệp, y tế, pháp luật; tư vấn nghề nghiệp… góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Ngoài việc thành lập một ban nhạc phục vụ cộng đồng, tổ chức tham quan, du lịch cho học viên, Hội còn vận động gần 20 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa TTHTCĐ đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài xã.

Về các họat động xây dựng xã hội học tập, Hội cũng chú trọng xây dựng được 820 gia đình hiếu học, hình thành tủ sách khuyến học trị giá trên 22 triệu đồng, thành lập Hội Cựu học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh. Những việc làm này đã giúp Hội nâng dần chất lượng hoạt động cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhằm từng bước thúc đẩy phong trào xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã lên một bước phát triển mới.

Mặc dù so với yêu cầu của địa phương và xu thế phát triển của tỉnh nhà, Hội Khuyến học xã Mỹ Thạnh còn gặp một số khó khăn nhất định, song những gì đã làm được sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, Hội xứng đáng là lá cờ đầu của huyện trong phong trào xây dựng xã hội học tập. Đó không chỉ là tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ  thị 02/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước thành một xã hội học tập mà còn là làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trần Văn Nguyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN