Chất lượng giám sát ngày càng cao

14/02/2011 - 07:54

Ngày 11-2-2011, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2004-2011. Đến dự hội nghị có ông Đỗ Văn Đức – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và đại diện các ban pháp chế HĐND cấp huyện. Ông Nguyễn Quốc Nhân – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, với 9 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành nội dung, chương trình hoạt động đề ra. Cụ thể, Ban đã thực hiện 157 cuộc giám sát ở các lĩnh vực như: thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo của các cơ quan bảo vệ pháp luật trình tại kỳ họp HĐND; việc tổ chức, triển khai các chương trình, đề án đã được HĐND tỉnh thông qua; các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, ở các ngành thuộc lĩnh vực pháp chế. Qua giám sát, Ban đã ghi nhận những mặt làm được, tập hợp những mặt hạn chế, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh góp phần bổ sung, hoàn chỉnh nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Về công tác thẩm tra: để có cơ sở thẩm tra các báo cáo, chương trình, đề án, Ban đã tổ chức đi thực tế, làm việc với các ngành, địa phương để thu thập thông tin cần thiết, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện. Do đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của Ban được nâng lên và có tính phản biện xã hội (87 báo cáo thẩm tra). Trong nhiệm kỳ, Ban đã tiếp nhận 761 đơn khiếu nại, tố cáo, chủ yếu là ở lĩnh vực tranh chấp đất đai; chuyển UBND tỉnh và các ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền 365 đơn; đã nhận phúc đáp 197 công văn của UBND và các ngành, địa phương… Tuy nhiên, đối với lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính ở một số ngành và công tác quân sự địa phương, Ban vẫn chưa giám sát đầy đủ; một số kiến nghị của Ban Pháp chế chưa được các ngành, đơn vị tiếp nhận và khắc phục kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Văn Đức nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Pháp chế  cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho các thành viên của Ban để nâng cao chất lượng giám sát; nên tổ chức giám sát theo chuyên đề, khi phát hiện vấn đề cần phải theo dõi, xử lý đến cùng; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN