Châu Hưng thực hiện “Đồng khởi mới” trong xây dựng đảng và phát triển đô thị

01/08/2022 - 05:38

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng (Bình Đại) Nguyễn Thanh Phong cho biết: Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/HU của Huyện ủy Bình Đại, Đảng ủy xã Châu Hưng đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 42 ngày 25-6-2021 về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đến nay đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Xã Châu Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đô thị loại V.

Xã Châu Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đô thị loại V. 

Xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị loại V

Đảng ủy xã Châu Hưng thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 với “Hai chân” là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. “Ba mũi” là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Đảng ủy xã nhấn mạnh việc tập trung cho công tác xây dựng Đảng với việc triển khai xây dựng chi bộ (CB) ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) và tập trung xây dựng đạt chuẩn danh hiệu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, đô thị loại V. Đây cũng là nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy Bình Đại đề ra nhằm đẩy nhanh và hướng đến huyện NTM trong nhiệm kỳ.

Châu Hưng là một xã trung tâm của tiểu vùng I, huyện Bình Đại, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh. Là xã thuần nông có diện tích đất tự nhiên hơn 1.200ha, chủ yếu trồng dừa, kết hợp với chăn nuôi và mua bán nhỏ. Xã có 4 ấp, 1.674 hộ dân với hơn 5.500 nhân khẩu. Đảng bộ xã có 9 CB trực thuộc với 188 đảng viên là hạt nhân nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tất cả các phong trào thi đua tại địa phương.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Hưng Bùi Minh Quang cho biết: Năm 2019, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công xã NTM. Thực hiện năm chủ đề của Huyện ủy năm 2021 “Năng động - tạo đột phá trong xây dựng NTM”, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao và đạt chuẩn đô thị loại V ngay từ những tháng đầu năm 2022. Đây là sự nỗ lực rất đáng được trân trọng, thể hiện sự chung sức, chung lòng, đoàn kết của toàn Đảng, quân và dân xã nhà. Châu Hưng trở thành điển hình khi cùng lúc xây dựng thành công cả hai danh hiệu này. Xã đã và đang tiếp tục bắt tay xây dựng xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Châu Hưng đã thực hiện thành công một trong hai “chân” mà Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2022 phù hợp với thực tế tại địa phương.

Điểm sáng trong xây dựng Đảng

Đến nay, Đảng ủy xã Châu Hưng đã triển khai thực hiện thành công 2/4 CB ấp đạt TSVMTD là CB ấp Hưng Nhơn và Hưng Chánh. Trong đó, CB ấp Hưng Nhơn là một trong hai CB ấp đầu tiên trên địa bàn huyện xây dựng thành công mô hình này. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Hưng Bùi Minh Quang cho biết: Sau khi tiếp thu và cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 22 ngày 23-2-2021 về đẩy mạnh việc triển khai xây dựng CB ấp đạt TSVMTD. Trong đó, tiếp tục hướng dẫn CB ấp Hưng Nhơn củng cố, nâng chất, giữ vững danh hiệu. Lấy CB ấp Hưng Nhơn là điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Hưng Bùi Minh Quang, hai CB ấp còn lại của xã đang bắt tay xây dựng mô hình theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với phương châm “Làm thực chất, công nhận thực chất”. Do điều kiện quy định nên từ nay đến cuối năm 2023, CB nào hội đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì sẽ được công nhận.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Châu Hưng còn tập trung xây dựng và chọn CB Trường THCS Huỳnh Tấn Phát làm điển hình thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” trong kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm, kỷ luật của Đảng. Kết quả, nhận xét, đánh giá cuối năm 2021, có 1 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 CB hoàn thành tốt nhiệm vụ, 153 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bồi dưỡng 3 đối tượng kết nạp Đảng.

Thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các mặt công tác khác, Đảng ủy xã đã thành lập 25 tổ Covid cộng đồng tại 4 ấp, 4 tổ đi chợ thay dân và đội hình “Shipper xanh xứ Dừa” trong khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 1.075 phần quà dành cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 222 triệu đồng… Châu Hưng cũng là một trong những địa phương trên địa bàn huyện trở lại “vùng xanh” và “trạng thái bình thường mới” khá sớm.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong cho rằng, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Đảng ủy xã Châu Hưng đã cụ thể hóa và triển khai sát thực tế, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, qua phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, cách làm hay được Đảng ủy xã kịp thời phát hiện biểu dương và nhân rộng.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục quan tâm sâu sát hơn, nhất là triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tổ chức đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc đăng ký và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tại các CB được chọn điển hình, để phong trào thi đua thật sự lan tỏa, thực chất, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho Châu Hưng tiến tới xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu”.

(Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng Nguyễn Thanh Phong)

Bài, ảnh: Thành Lập

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN