Châu Thành biểu dương 4 mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

26/08/2020 - 19:36

BDK.VN - Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Châu Thành vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu biểu dương 4 mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020. 60 đại biểu chính thức về dự đại hội.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng trao quyết định  công nhận 4 mô hình học tập.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng trao quyết định công nhận 4 mô hình học tập.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 thông qua việc xây dựng 4 mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

Đến nay, toàn huyện có 41.481/43.120 gia đình học tập, 77/117 ấp, khu phố được công nhận cộng đồng học tập, 27/45 dòng họ học tập và 109 đơn vị học tập, 100% các trường học đạt đơn vị học tập.

Đại hội công bố quyết định của UBND huyện Châu Thành công nhận 42 gia đình học tập, 3 dòng họ học tập, 10 cộng đồng học tập và 5 đơn vị học tập trong toàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, trao giấy khen của UBND huyện cho 6 tập thể và 8 cá nhân với thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng xã hội học tập.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu đương nhiên.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN