Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện

Châu Thành chọn xã điểm để nhân rộng mô hình

10/08/2022 - 11:09

BDK - Xây dựng chi bộ (CB) trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD) là nhiệm vụ trọng tâm, một trong những chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy Châu Thành trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng thành công 59/117 CB ấp, khu phố đạt TSVMTD.

Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước (Châu Thành) có nhiều mô hình chăn nuôi dê, bò hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Ấp Phước Hậu, xã Tam Phước (Châu Thành) có nhiều mô hình chăn nuôi dê, bò hiệu quả, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Chọn xã điểm để xây dựng và nhân rộng mô hình

Để thực hiện mục tiêu xây dựng thành công 59/117 CB ấp, khu phố đạt TSVMTD, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai sâu, rộng đến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ huyện được phân công theo dõi ấp, khu phố và 21/21 Đảng ủy xã, thị trấn, cấp ủy CB ấp, khu phố, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đồng thời chọn CB ấp Phước Hậu, xã Tam Phước làm điểm để thực hiện, rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng cho các CB ấp trong toàn huyện. Qua thời gian phấn đấu và được sự hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, CB ấp Phước Hậu được công nhận CB đạt TSVMTD vào năm 2021.

CB ấp Phước Hậu hiện có 43 đảng viên, trong đó đang sinh hoạt là 17 đảng viên, miễn sinh hoạt là 16 đảng viên, số còn lại đi làm ăn xa. Sau khi có chủ trương chọn CB ấp làm điểm để xây dựng CB TSVMTD, chi ủy CB họp thống nhất xây dựng kế hoạch, bản phân công phụ trách các tiêu chí, đăng ký xây dựng CB TSVMTD triển khai ra 100% đảng viên thông qua các cuộc họp CB, đồng thời triển khai ra đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua tổ chức đoàn thể và tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Qua triển khai, cấp ủy, đảng viên trong CB, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, thống nhất cao cùng thực hiện xây dựng CB TSVMTD.

Bí thư CB ấp Phước Hậu Trần Thị Sáng cho biết: “Chính từ sự đồng thuận của đảng viên trong CB, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương, cùng sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy các cấp đã góp phần giúp CB ấp Phước Hậu hoàn thành các chỉ tiêu, xây dựng thành công CB TSVMTD. Tôi cho rằng, yếu tố quan trọng hàng đầu đó chính là cấp ủy, đảng viên CB phải sâu sát với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tạo được sự đồng lòng, đồng thuận, phát huy sức mạnh nội lực. Trong thực hiện có phân công, giao việc cụ thể cho từng đảng viên và có đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành. Đặc biệt là chi ủy CB phải không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt CB, phát huy sức mạnh tập thể trong đề ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên cơ sở nghị quyết của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương”.

Các tiêu chí trong xây dựng CB TSVMTD không xa rời thực tế mà nó hướng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân của CB ấp, khu phố. Do thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hiện ấp còn 7/468 hộ nghèo; 3 hộ cận nghèo, không có đảng viên và hộ gia đình chính sách nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Ấp Phước Hậu có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được phổ biến nhân rộng như tổ hợp tác bưởi da xanh với 31 thành viên, tổ nghề nghiệp với 7 thành viên, cũng như một số mô hình chăn nuôi bò, dê...

28 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Với quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch khảo sát CB TSVMTD để các cấp ủy có sự tập trung, chủ động trong thực hiện, đồng thời thành lập Tổ thẩm định của Huyện ủy để khảo sát, thẩm định các CB đủ điều kiện xây dựng CB TSVMTD đảm bảo đúng thực chất. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện có 28/59 CB được công nhận CB TSVMTD, trong đó năm 2020 có 2 CB, năm 2021 có 12 CB và đến đầu tháng 8-2022 có 14 CB.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, Huỳnh Thanh Tuấn cho biết: Để có được kết quả trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng CB TSVMTD. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng cụm vùng; Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn; cán bộ huyện theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy còn chỉ đạo UBND huyện phân công các phòng, ban ngành huyện tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các tiêu chí về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự… gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo đảng ủy cấp xã phân công các đồng chí trong cấp ủy, các ngành, đoàn thể theo dõi, hỗ trợ, góp sức cùng CB ấp, khu phố thực hiện; thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của các CB, chi hội, tổ hội và các tổ nhân dân tự quản. Hàng tháng trong cuộc họp đảng ủy có đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện. Hầu hết CB ấp, khu phố đã được công nhận đều xây dựng kế hoạch đề ra giải pháp nâng chất để giữ vững danh hiệu. Cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, rà soát, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các CB đã được công nhận. Đến nay toàn huyện chưa có trường hợp CB ấp, khu phố sau khi được công nhận không giữ vững các tiêu chuẩn, điều kiện bị thu hồi danh hiệu.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN