Châu Thành: Chuyển biến qua 5 năm thực hiện thi đua “Đồng khởi mới”

10/02/2020 - 06:45

BDK - Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 16 cùng với thực hiện phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đến nay, Châu Thành đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tinh thần “Đồng khởi” được khơi dậy, lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

 Khánh thành đường bê-tông đạt chuẩn nông thôn mới xã Giao Hòa, huyện Châu Thành. Ảnh: Đ. Chính

 Khánh thành đường bê-tông đạt chuẩn nông thôn mới xã Giao Hòa, huyện Châu Thành. Ảnh: Đ. Chính

Lan tỏa tinh thần “Đồng khởi mới”

Giao Hòa được xem là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến sau 5 năm thực hiện thi đua “Đồng khởi mới”. Nhiều tuyến đường được bê-tông hóa khang trang theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đó tạo thuận lợi cho nhân dân trong đi lại, lưu thông hàng hóa.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Huỳnh Xuân Vũ, qua 5 năm thi đua “Đồng khởi mới”, xã đã xây dựng 6.263,6/5.689m đường giao thông nông thôn, đạt 110,08% so với kế hoạch, tổng kinh phí trên 5,4 tỷ đồng, trong đó, vận động nhân dân đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng. Xây dựng 18 cầu bê-tông kiên cố với tổng kinh phí 712,5 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng 291 triệu đồng, phần còn lại mạnh thường quân đóng góp.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cũng được chú trọng và đạt kết quả tốt. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Hàng năm, qua kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng đều được huyện công nhận cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

“Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Giao Hòa đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát triển các phong trào quần chúng tại địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”, thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…”, đồng chí Huỳnh Xuân Vũ nhấn mạnh.

Bí thư Chi bộ ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa Nguyễn Ngọc Thảo được xem là cá nhân điển hình trong thi đua thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU. Phát huy vai trò của mình, đồng chí đã vận động nhân dân thực hiện nhiều tuyến đường giao thông, ánh sáng an ninh; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện... Qua đó, góp phần đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, tạo động lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“5 năm qua, ấp đã xây dựng 1 cầu; bê-tông 5 tuyến đường dài 4.200m; nạo vét 2 kênh với chiều dài 261m để phục vụ tưới tiêu và chống ngập úng; xây dựng 2 tuyến đường ánh sáng an ninh với tổng kinh phí trên 4,7 tỷ đồng. Trong đó nhân dân trong ấp đã đồng tình hiến đất, kinh phí hoa màu và nhiều ngày công lao động”, đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo cho biết.

Chọn trọng tâm đột phá

Theo Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt, để phong trào thi đua “Đồng khởi mới” phát huy hiệu quả và nhanh chóng đi vào đời sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, bám sát nội dung, yêu cầu của chỉ thị. Nhất là tập trung 3 khâu đột phá và quán triệt tinh thần “đồng loạt, đồng bộ, đồng thuận” trong triển khai thực hiện các công trình, phần việc thi đua “Đồng khởi mới”. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung “Đồng khởi mới” phát động trong toàn hệ thống chính trị. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã phát động thực hiện 79 công trình, phần việc thi đua “Đồng khởi mới”.

Quang cảnh lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Túc. Ảnh: P. Tuyết

Quang cảnh lễ công nhận xã nông thôn mới Phú Túc. Ảnh: P. Tuyết

Với 3 khâu đột phá theo phương châm Chỉ thị số 16-CT/T, đến nay, nhiều tuyến giao thông huyết mạch của huyện hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện đã xây dựng và đang thực hiện 6/6 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm các xã, thị trấn. Từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Hiện huyện có 4/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hữu Định, Quới Sơn, Thành Triệu, Phú Túc), tăng 3 xã so với năm 2015.

Kết quả xây dựng giao thông nông thôn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện  đã xây dựng 220,127/235km đường với tổng kinh phí trên 122 tỷ đồng, đạt 93,67% so với nghị quyết, dự kiến thực hiện đến cuối nhiệm kỳ 258km, đạt 109,8% so với chỉ tiêu nghị quyết và 58 cây cầu với tổng kinh phí  54,475 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 31,58 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt Đề án số 3333 của UBND tỉnh, đến nay đã thực hiện 15 công trình đạt 88% so với kế hoạch, ước đến tháng 6-2020 thực hiện 20 công trình, đạt 118% so với kế hoạch.

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào nền nếp. Các tập thể, cá nhân nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%. Công tác khảo sát, tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn được các cấp ủy tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 752/750 đảng viên (đạt tỷ lệ 100,3% so với nghị quyết), đảng viên lớp Đồng khởi mới là 30/180, đạt 16,67%. Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá tốt, bước đầu tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tinh gọn tổ chức, bộ máy. Qua đó, giảm được 2 đơn vị, 4 lãnh đạo cấp huyện, 104 cán bộ cấp xã. Đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt được một số mục tiêu đề án.

“Qua 5 năm triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Nội dung phát động thi đua cụ thể, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Nhiều công trình đăng ký thi đua được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện”, Bí thư Huyện ủy Trương Minh Nhựt cho biết.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN