Châu Thành công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/06/2021 - 12:40

BDK.VN - Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Châu Thành vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ phục vụ bầu cử chuẩn bị các phần việc cho ngày bầu cử.

Cán bộ phục vụ bầu cử chuẩn bị các phần việc cho ngày bầu cử.

Trên địa bàn huyện Châu Thành có 131.100 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và 130.716 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cử tri tạm trú trên địa bàn các xã, thị trấn là 912 người. Cử tri đã bầu 35 đại biểu HĐND huyện; 542 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian, quy trình theo luật định. Trong ngày bầu cử đa số cử tri đi bầu cử tập trung, nhiều xã kết thúc trước thời gian. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN