Châu Thành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

28/06/2021 - 06:42

BDK - Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình triển khai cụ thể hóa thực hiện chỉ thị, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa qua, Tỉnh ủy đã thành lập đoàn giám sát 168 do Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn làm trưởng đoàn có chuyến giám sát tại xã An Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chương trình 09); Đề án phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030 (Đề án 02) của Tỉnh ủy.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Phước.

Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại xã An Phước.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Giám sát thực tế tại xã An Khánh, Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc, đoàn giám sát nhận định: Châu Thành có sự tập trung và sớm triển khai, quán triệt Chương trình 09, Đề án 02 trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Lê Minh Lợi cho biết: Đảng ủy đã tổ chức quán triệt Chương trình 09 và Đề án 02 của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xây dựng Nghị quyết số 04/NQ-ĐU ngày 22-6-2020 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2021 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU ngày 22-5-2020 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch số 06-KH/ĐU về phát triển du lịch trên địa bàn xã An Khánh giai đoạn 2020 - 2025.

“Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Huyện ủy và sự hỗ trợ từ các ngành huyện, Đảng ủy, chính quyền xã An Khánh đã tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM một cách đồng bộ, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, vai trò chủ thể người dân được phát huy; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, xanh - sạch - đẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được ổn định và vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Xã có 2,9km bờ sông Tiền và 3km bờ sông Ba Lai, đây là điều kiện rất lý tưởng để phát triển các tour, tuyến du lịch trải nghiệm. Do nằm cặp các tuyến sông lớn nên cảnh quan còn giữ gần như nguyên vẹn của tự nhiên, giữa các nhánh sông có các cồn, bãi, hiện nay một số doanh nghiệp đã khai thác làm du lịch có hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh cho biết.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 5-11-2020 về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án xây dựng huyện NTM để triển khai thực hiện. Dự thảo đề án đã thông qua thành viên UBND huyện lần 2, chuẩn bị trình xin ý kiến của tỉnh để ban hành chính thức.

Huyện tiến hành tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/HU, Kết luận số 109-KL/HU của Huyện ủy về phát triển du lịch, ban hành kết luận tiếp tục thực hiện, trong đó có cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án 02 của Tỉnh ủy; chỉ đạo UBND huyện mời chuyên gia thông tin cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế và định hướng phát triển du lịch sinh thái của huyện.

Phát huy tốt vai trò người đứng đầu

Cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thời gian qua, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu. Từ tháng 8-2020 đến nay, đồng chí đã cùng tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Thường xuyên mời gọi và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng NTM và phát triển du lịch. Chỉ đạo lập quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM ở các xã. Thường xuyên theo dõi, quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh các phần việc, tiến độ thi công các công trình; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành huyện quan tâm hỗ trợ các xã trong tổ chức thực hiện, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch học tập mô hình du lịch cộng đồng ở các tỉnh phía Bắc để xây dựng và nhân rộng trên địa bàn huyện, theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo lập quy hoạch Khu du lịch nghỉ dưỡng cồn Qui, cồn Tân Mỹ, để mời gọi đầu tư phát triển du lịch.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình 09, Đề án 02 của Tỉnh ủy trong thời gian tới, theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc: Huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về tầm quan trọng của xây dựng NTM và phát triển du lịch, để cùng chung tay thực hiện. Tập trung xây dựng Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025; 6 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu, trong giai đoạn 2020 - 2025. Tập trung xây dựng NTM ở 6 xã gồm: An Hiệp, An Khánh, Phú An Hòa, Sơn Hòa, Tam Phước, Tân Phú, phấn đấu đến cuối năm 2021 có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án 02, Kết luận của Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Châu Thành đến năm 2030. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện năm 2025; trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững vào năm 2030.

“Huyện tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội góp phần xây dựng NTM và phát triển du lịch. Mời gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cồn Tân Mỹ, xã Phú Túc; Khu du lịch nghỉ dưỡng cồn Qui, xã Tân Thạch. Từng bước hoàn chỉnh quy hoạch, mời gọi đầu tư Khu đô thị nông nghiệp thông minh - công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch tổng hợp (5.300ha) dọc theo đường vào cầu Rạch Miễu 2, xác định đây là trục động lực mới để phát triển huyện Châu Thành. Xây dựng các sản phẩm du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, phát triển bền vững và hiệu quả. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành trong nước, liên kết quản lý về chất lượng tour, tuyến và sản phẩm du lịch. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn huyện; khai thác tốt tiềm năng và định hướng phát triển du lịch của huyện. Học tập, xây dựng 2 - 3 điểm du lịch cộng đồng hoạt động có hiệu quả để nhân rộng”, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc chia sẻ.

“Châu Thành đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng NTM, phát triển du lịch. Vì đi trước đã làm, đã bao quát, do vậy, sau khi tiếp thu Chương trình 09 và Đề án 02, dựa trên nền tảng hiện có, huyện cần nhấn mạnh chỉ tiêu, phương hướng tỉnh đưa ra và có những giải pháp đi xa hơn trong thực hiện xây dựng NTM và phát triển du lịch.

 Trong quá trình chỉ đạo, triển khai, có thể tham khảo cách làm từ tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho 1 thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy hay huyện ủy viên để chỉ đạo, chủ trì triển khai thực hiện. Với cách làm này, khi đánh giá cuối năm hay cả nhiệm kỳ có kết quả cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao.

Trong triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 09 và Đề án 02, huyện cần quan tâm triển khai sâu rộng ra dân để huy động sự đóng góp của người dân, phát huy những điển hình trong xây dựng NTM”.

(Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn)

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN