Châu Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phòng chống dịch Covid-19

29/08/2021 - 20:08

BDK - Thực hiện các chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện Châu Thành đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện.

Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trên diện rộng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng trên địa bàn xã An Khánh.

Xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trên diện rộng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng trên địa bàn xã An Khánh.

Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đã đăng ký giữ vững “vùng xanh” 2 xã, 1 thị trấn; đăng ký giảm trường hợp F0 đến giữ vững “vùng xanh” 13 xã; phấn đấu chuyển màu vùng 5 xã. Quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 2-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong hệ thống chính trị và nhân dân. Lãnh đạo thực hiện tốt các đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN