Châu Thành giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

25/12/2020 - 12:57

BDK.VN - Ngày 25-12-2020, UBND huyên Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện Võ Thanh Tùng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đại biểu tham gia thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp huyện đã vượt qua khó khăn. Quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất ước năm 2020, khu vực I là 4.122 tỷ đồng, đạt 95,55% so Nghị quyết (NQ); khu vực II 27.554 tỷ đồng, đạt 93,02% so NQ; khu vực III 4.535 tỷ đồng, đạt 83,21% so NQ.

Đời sống an sinh xã hội của người dân được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo đạt kết quả khá. Giới thiệu giải quyết việc làm cho 3.598/3.000 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh. Ước đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%, đạt chỉ tiêu NQ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 65%; vận động xây dựng 104 căn nhà tình thương, đạt 173,33% so NQ.

Với những kết quả đạt được, đại biểu dự hội nghị đã thảo luận bàn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó có tiếp tục duy trì đưa kinh tế tăng trưởng bền vững, đẩy nhanh phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tiếp tục kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp song song với việc vận động trong nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội.

Để kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt chỉ tiêu trong năm 2021, tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương trên từng lĩnh vực như: Chỉ tiêu thu ngân sách; chỉ tiêu trên lĩnh vực nông nghiệp; chỉ tiêu thực hiện mô hình vườn xanh, sạch, đẹp đạt tiêu chí 70 triệu đồng/ha/năm 2021; chỉ tiêu về xây dựng giao thông nông thôn; chỉ tiêu đưa người đi lao động nước ngoài, chỉ tiêu về giáo dục đào tạo và chỉ tiêu về y tế.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN