Châu Thành hội thảo về xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực

07/04/2021 - 18:43

BDK.VN - Ngày 7-4-2021, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội thảo thông tin, trao đổi các nội dung về kinh tế hợp tác, hợp tác xã xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đến dự và đồng chủ trì hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp bưởi da xanh tỉnh Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ thông tin đến đại biểu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp bưởi da xanh tỉnh Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ thông tin đến đại biểu.

Tham gia hội thảo, đại biểu được nghe các diễn giả thông tin về thực trạng, định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp bưởi da xanh Bến Tre trong thời gian tới; tình hình, giải pháp xây dựng chuỗi giá trị cây ăn trái; giải pháp xây dựng chuỗi giá trị trên cây dừa uống nước.

Hội thảo là hoạt động nhằm giúp cán bộ chủ chốt huyện, các xã, thị trấn có định hướng triển khai, tổ chức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020  - 2025 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền,  cán bộ, đảng viên và nông dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế hợp tác và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực ở từng xã, thị trấn.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN