Châu Thành họp Hội đồng Nhân dân huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2011-2016

13/06/2011 - 08:08
Ra mắt các thành viên mới. Ảnh: H.H

Ngày 10-6-2011, Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 37 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện vừa được trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

Kỳ họp đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 với 37 thành viên; tiến hành bầu cử các chức danh HĐND huyện gồm: Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch, ông Lý Xuyên - Phó Chủ tịch, ông Lê Thanh Phong - Ủy viên Thường trực; Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế gồm 12 thành viên. Kỳ họp cũng đã bầu ông Trần Văn Thọ - giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, các ông Đặng Tuy Phong, Trương Quốc Phong, Lê Quang Vịnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 5 Ủy viên UBND huyện; bầu Ban thư ký, Hội thẩm Tòa án nhân dân. Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND với cử tri; báo cáo của Chủ tịch huyện khóa mới về các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Kết thúc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐND huyện cho rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự tập trung cao, các đại biểu đã lựa chọn những người tiêu biểu nhất, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực để bầu vào các chức danh thuộc bộ máy Nhà nước và Hội thẩm nhân dân. Quá trình bầu cử đảm bảo đúng luật, đúng thủ tục, trình tự theo Luật Tổ chức HĐND, UBND. Kỳ họp lần thứ I, khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 huyện Châu Thành đã hoàn thành với kết quả cao nhất. Tuy nhiên, công việc còn lại sau kỳ họp rất quan trọng, trước mắt Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức bàn giao giữa khóa IX và khóa X; tổ chức tập huấn về chức năng nhiệm vụ, kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện các mô hình hoạt động HĐND, nhất là các xã có thay đổi chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND. Các Ban cần khẩn trương triển khai kế hoạch giám sát, phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp lần I và lấy ý kiến đóng góp cho kỳ họp lần II. UBND huyện cũng sẽ tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể; củng cố các phòng ban trực thuộc có biến động về nhân sự; rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND và kế hoạch Nhà nước năm 2011. Trong đó, chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khẩn trương triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2011 đạt kết quả cao nhất.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN