Châu Thành: Nhiều điểm sáng qua 10 năm xây dựng đời sống văn hóa

23/07/2010 - 08:58
Xã Phú Đức trong ngày được công nhận xã văn hóa. Ảnh: T.LONG

Đầu năm 1990, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐK XDĐSVH) huyện đã được khởi xướng bằng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, huyện chọn xã Tân Thạch làm điểm triển khai.

Từ đó, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình  (Sở Văn hóa - Thể thao &Du lịch), lấy tổ NDTQ để tập trung tổ viên triển khai, vận động đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; đồng thời, mở các lớp tập huấn nội dung xây dựng đời sống văn hóa cho từng thành viên Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn. Những năm 1998-1999 các xã, thị trấn của huyện đều có phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển mạnh. Ban chỉ đạo phong trào TDĐKDĐSVH huyện, 23 xã, thị trấn không ngừng được kiện toàn, đã tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa đến toàn thể cán bộ và nhân dân. Công tác tuyên truyền nội dung về xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện thường xuyên, nên ngày càng thấm sâu trong cách nghĩ và thể hiện qua việc làm tích cực của tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.
Về phong trào xây dựng người tốt việc tốt, các gương điển hình tiên tiến, hiện nay toàn huyện có trên 129 ngàn người lớn gương mẫu, chiếm tỷ lệ 97,6% và 24 ngàn trẻ em chăm ngoan, chiếm tỷ lệ 97,94%, trên  2.300 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, 101 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp huyện, 734 gia đình hiếu học, 99% hộ gia đình được công nhận văn hóa; 1.668/1.736 tổ NDTQ mạnh, 114/114 khu dân cư tiên tiến được tái công nhận 3 năm liên tục.  Hiện nay, phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Châu Thành đã nâng lên một bước cao hơn là tập trung cho việc nâng chất các tiêu chí ấp văn hóa và xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu; năm 2009,  70% ấp văn hóa nâng chất lên ấp văn hóa kiểu mẫu,  100%  xã văn hóa. Về cơ sở vật chất thể  dục thể thao, toàn huyện có 9 sân bóng đá lớn, 31 sân mi ni, 48 sân bóng chuyền, 22 sân cầu lông, 2 sân quần vợt, 124/124 ấp, khu phố văn hóa đều có tụ điểm văn hóa gia đình và nhiều nhóm sở thích.
Về những thành tựu đạt được sau 10 năm triển khai cuộc vận động TDĐK XDĐSVH, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Trần Văn Thọ cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH góp phần giúp đời sống kinh tế địa phương ổn định và phát triển, nhân dân rất đồng tình hưởng ứng,  tích cực thi đua xây dựng đời sống văn hóa, hình thành các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Từ đó, đời sống nhân dân được quan tâm cải thiện, truyền thống văn hóa được giữ gìn và phát huy, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Qua phong trào, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến: về xây dựng giao thông nông thôn có ấp Tiên Phú II, xã Tiên Long; tụ điểm văn hóa có ấp Hàm Luông, xã Tân Phú, ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, khu phố III, Thị trấn; tổ sản xuất nông nghiệp có ấp Thuận Điền, xã An Hiệp; cá nhân ông Lê Văn On hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương cho hộ nghèo…
Trong thời gian tới, huyện tập trung nâng chất các danh hiệu đã được công nhận; tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào TDĐKXDĐSVH đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến  bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lời của của Bác Hồ nói về đời sống mới, các chủ đề trong Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Huyện cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các thiết chế văn hóa: Trung tâm Văn hóa, sân vận động, công viên, vỉa hè, cổng chào, các công trình giao thông nông thôn.

Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích