Châu Thành sau 1 năm xây dựng nông thôn mới

24/12/2021 - 05:58

BDK - Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 nhiệm vụ đột phá, trong đó có xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) trước năm 2025. Để đạt điều này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Châu Thành đã tập trung chỉ đạo và quyết tâm thực hiện để đạt mục tiêu đề ra. Sau 1 năm triển khai thực hiện, nhiệm vụ xây dựng NTM theo Nghị quyết số 02-NQ/HU đạt những kết quả khả quan.

Các địa phương đều khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông.

Các địa phương đều khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông.

Lộ trình, phân kỳ thực hiện   

Theo lộ trình, xã Quới Sơn được huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao (NC) trong năm 2021, đến nay đã xây dựng thành công. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Hùng cho biết, để đạt kết quả trên, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự “Đồng thuận - Sáng tạo” trong toàn hệ thống chính trị và người dân. Huy động nội lực và tiềm năng sẵn có, tranh thủ các nguồn đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ và phát triển nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn.

“Xây dựng xã đạt chuẩn xã NTMNC là chủ trương chung của Đảng, Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi địa phương có những thuận lợi, khó khăn nhất định, song đây là chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, do đó nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và sự đồng thuận của người dân, chúng tôi đã thực hiện thành công chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy năm 2021 đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Hùng nói.

Trong năm 2022, huyện quyết tâm xây dựng thành công 4 xã đạt chuẩn NTM gồm: Quới Thành, Phú Đức, Tiên Long và Phước Thạnh, hiện các xã đều đạt từ 15 tiêu chí (TC) trở lên. Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành Phan Tấn Đức cho biết: Xã hiện còn 4 TC chưa đạt gồm: giao thông, trường học, hình thức tổ chức sản xuất và quốc phòng - an ninh.

Với TC về trường học, xã không có đất công, thời gian qua xã họp dân thông tin, bàn bạc thống nhất thu hồi 5.000m2 đất để xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn. Riêng TC về hình thức tổ chức sản xuất, xã quyết định không thành lập hợp tác xã (HTX), vận động người dân tham gia HTX Bưởi da xanh Bến Tre. Vừa qua, xã đã vận động 35 hộ dân đăng ký, kết nạp được 19 hộ dân vào HTX Bưởi da xanh Bến Tre. TC về quốc phòng - an ninh, điểm 19.1, xã còn Phó chỉ huy trưởng Quân sự chưa đạt chuẩn. Tuy nhiên, địa phương có 2 cán bộ được đưa đi đào tạo đến tháng 6-2022 hoàn thành khóa học và sẽ bố trí vào chức vụ này.

Như Quới Thành, hiện Phước Thạnh đã đạt 15/19 TC xây dựng xã NTM, còn 4 TC chưa đạt: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và hình thức tổ chức sản xuất. Phước Thạnh không thành lập HTX mà vận động người dân tham gia HTX Bưởi da xanh Bến Tre. Đến nay, xã đã vận động 55/63 hộ tham gia HTX, còn lại 8 hộ sẽ vận động từ nay cho đến cuối năm.

“Xã tập trung củng cố thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý, hoàn thành hồ sơ gửi về tỉnh thẩm định các TC còn lại và tập trung 4 TC chưa đạt. Năm 2022, xã mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, góp sức của Ban chỉ đạo huyện, ngành chức năng. Xã sẽ tập trung quyết liệt, phát huy vai trò từng thành viên Ban chỉ đạo để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo NQ đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Dương Hiếu Công cho biết.

Triển khai nhiều giải pháp

Thực hiện NQ Huyện ủy về xây NTM, Quới Thành đưa vào NQ Đảng ủy xã, xây dựng kế hoạch và triển khai ngay từ đầu năm, phân công nhiệm vụ, tập trung rà soát, TC nào chưa đạt sẽ quyết liệt thực hiện.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phan Tấn Đức, trong quá trình thực hiện, Quới Thành có khó khăn về xây dựng giao thông nông thôn. Trước đây địa phương được cho xây dựng 2 tuyến đường ĐX 01, ĐX 03. Theo chủ trương của UBND huyện, xã đã tổ chức họp dân, đa số người dân đồng tình, hiện tại do nguồn vốn khó khăn, xã chỉ xây dựng được tuyến đường ĐX 03, còn lại tuyến đường ĐX 01, theo chủ trương phân kỳ đến năm 2025.

Tuy nhiên, nếu thời gian kéo dài sẽ khó cho địa phương, đường hiện đang xuống cấp, trong khi đây là tuyến đường chính của xã Quới Thành, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân trong xã. Xã xin chủ trương UBND huyện cho bố trí vốn để sửa chữa trong năm 2022 nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân, tạo vẻ mỹ quan cho Quới Thành khi xã được công nhận xã NTM. Việc hỗ trợ thẩm định đề nghị các ngành chức năng của huyện, tỉnh thực hiện nhanh để tránh ảnh hưởng đến các TC khác.

“Dù khó nhưng với quyết tâm “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, xã sẽ tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia thực hiện các TC NTM. Tổ chức triển khai các văn bản, các quy định về chủ trương xây dựng NTM trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện 15 phần việc đến từng hộ gia đình để người dân thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo UBND xã phối hợp với Hội Nông dân xã vận động người dân tham gia HTX Bưởi da xanh Bến Tre 100% (58 hộ dân). Quan tâm lãnh đạo, trao đổi trong hệ thống chính trị thực hiện đầy đủ các TC NTM và hoàn thành hồ sơ các TC còn lại với quyết tâm “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong thực hiện nhiệm vụ và sớm đưa Quới Thành về đích xã NTM vào năm 2022”, Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành quyết tâm.

Cũng như Quới Thành, Phú Đức tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền hệ thống chính trị, người dân thực hiện 15 phần việc hộ gia đình trong xây dựng NTM. Tập trung nâng chất các TC đã đạt. 4 TC chưa đạt, xã sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư thực hiện xây dựng giao thông nông thôn. Đề xuất ngành chức năng đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn theo TC NTM.

“TC về cơ sở vật chất văn hóa, xã sẽ tranh thủ nguồn vốn của cấp trên và vận động nhân dân sửa chữa 1 nhà văn hóa, xây dựng 1 nhà văn hóa mới. TC về hình thức tổ chức sản xuất, xã đã có thành viên ban quản lý, xây dựng quy chế hoạt động, phương án kinh doanh. TC về hình thức tổ chức sản xuất, xã đã cơ bản hoàn thành, với hơn 100 thành viên và chờ Đại hội thường niên HTX (do dịch bệnh chưa thể tổ chức đại hội). Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã thường xuyên theo dõi nắm bắt tiến độ thực hiện các TC, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các TC NTM vào năm 2022”, Bí thư Đảng ủy xã Phú Đức Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN