Châu Thành tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

05/07/2013 - 08:08

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013, lực lượng vũ trang (LLVT) Châu Thành đã tạo đà quan trọng từ những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012. Trong đó, nhiệm vụ huấn luyện những năm qua đạt kết quả khá toàn diện.

Với khí thế mới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ có nhiều sáng kiến, đặc biệt, đơn vị tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, tất cả hướng về cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Ngay từ đầu năm, LLVT Châu Thành đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện tốt cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, đủ thời gian, hoàn thành 100% kế hoạch. Trong huấn luyện, luôn bám sát tình hình, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và đảm bảo yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, kiểm tra các đối tượng 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi, chất lượng tăng hơn so với năm 2011. Công tác xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và chấp hành điều lệnh được cấp ủy, người chỉ huy quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, công tác quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều năm liền không có quân nhân vi phạm kỷ luật.

Năm 2013, LLVT Châu Thành nhất quán với mục tiêu một tập trung: “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”; ba đột phá: “nâng cao năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, giáo dục chính trị; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”. Qua đó, tích cực đẩy mạnh, duy trì, giữ vững kỷ cương nền nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt 3 khâu đột phá, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng đủ khả năng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi điều kiện, mọi tình huống.

Một trong ba khâu đột phá mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xác định trong năm 2013 là: “Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị” theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Đảng ủy tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, chống tư tưởng xem nhẹ huấn luyện trong thời bình; tiếp tục quan tâm giáo dục nâng cao nhận thức cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; tăng cường bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị cho toàn lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác huấn luyện; chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải cụ thể, sát thực tiễn. Từ chuyển biến trong nhận thức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu phải tạo ra bước chuyển quan trọng trong hành động. Theo đó vấn đề căn bản là phải đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, tập trung dồn sức giúp cơ sở, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường quản lý tư tưởng gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến vững chắc trong toàn lực lượng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo chương trình cơ bản. Đơn vị chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, tăng cường huấn luyện dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, chung sức với địa phương xây dựng nông thôn mới. Sau khi tập huấn và ra quân huấn luyện ở tỉnh, đến nay, cơ bản LLVT Châu Thành đã làm tốt công tác tập huấn cho cán bộ huấn luyện, tiến hành huấn luyện dân quân mới, dân quân binh chủng đạt trên 55% quân số và tổ chức 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, với hơn 900 lực lượng tham gia.

Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy địa phương, sự phối hợp chặt chẽ đầy trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị, LLVT Châu Thành quyết tâm đạt kết quả cao nhất, nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Võ Thanh Sang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN