Châu Thành thực hiện tốt phương châm “nắm”

25/05/2022 - 05:27

BDK - Qua 5 năm thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, huyện Châu Thành đã phát huy hiệu quả, tích cực góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.

Buổi họp sinh hoạt tổ hội đoàn thể kết hợp tuyên truyền chủ trương Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 tại xã An Khánh được cán bộ huyện hỗ trợ triển khai ra dân.

Buổi họp sinh hoạt tổ hội đoàn thể kết hợp tuyên truyền chủ trương Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 tại xã An Khánh được cán bộ huyện hỗ trợ triển khai ra dân.

Gần dân, sát cơ sở

Được hỗ trợ chủ trương, vận động giúp sức về nguồn lực từ cán bộ phụ trách xã, huyện, Chi bộ ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện theo đúng kế hoạch đề ra. Bí thư Chi bộ ấp Phú Thạnh Trần Thanh Phương cho biết: Hàng tháng, cán bộ phụ trách tham gia dự họp tổ nhân dân tự quản (NDTQ) triển khai chủ trương của tỉnh, huyện đến cán bộ ấp; hỗ trợ thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới. Với những công việc khó, nhất là vận động nhân dân hiến đất, hoa màu trong làm đường giao thông, cán bộ phụ trách sẽ cùng chi bộ ấp, ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ấp đến tận nhà dân vận động để người dân hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, các kế hoạch do ấp đề ra đều được nhân dân “đồng thuận” thực hiện tốt. Các nguồn thu vốn đối ứng trong xây dựng giao thông nông thôn thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu”

Để tạo điều kiện cho cán bộ được phân công dự họp đảng ủy, chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy quy định thống nhất thời gian họp đảng ủy từ ngày 7 đến 9 hàng tháng; sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng. Trong thời gian này, các cấp, các ngành từ huyện đến xã hạn chế các cuộc họp để dành thời gian cho cán bộ được phân công đi cơ sở dự họp. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp các thông tin liên quan đến chủ trương của Huyện ủy để cán bộ huyện truyền đạt đến chi bộ quán triệt thực hiện.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh Dương Hiếu Công: Đảng ủy xã, chi ủy chi bộ các ấp thống nhất cao với chủ trương và cho rằng sự quan tâm theo dõi, hỗ trợ của cán bộ cấp huyện đã góp phần giúp đảng ủy, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc hướng dẫn, góp ý và chỉ ra các giải pháp đã giúp đảng ủy, chi ủy chi bộ cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó, hệ thống chính trị từ xã đến ấp, khu phố được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Vai trò lãnh đạo, điều hành của đảng ủy, chi ủy chi bộ được phát huy, nhất là phong cách, phương pháp, lề lối làm việc được đổi mới và năng động hơn; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có chuyển biến tích cực, nội dung vận dụng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giảm dần tình trạng đảng viên vắng sinh hoạt không lý do, đảng viên dự sinh hoạt nghiêm túc hơn, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ.

Dự họp, có nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp giúp cơ sở giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hoặc phản ánh về các ngành chức năng xem xét, thực hiện khá tốt chế độ thông tin báo cáo. Qua đó, phản ánh tình hình hoạt động của cụm vùng, xã, ấp, khu phố đã giúp Thường trực Huyện ủy, các ngành chức năng nắm được thông tin để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Nhiều đồng chí còn tìm nguồn vận động giúp đỡ cơ sở xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường ánh sáng an ninh, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo… “Thông qua việc đi cơ sở giúp cán bộ cấp huyện nắm được hoạt động toàn diện của cơ sở, từ đó, rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng cho cá nhân”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn cho biết.

Chủ trương hợp lòng dân

Theo Bí thư Chi bộ ấp An Bình, xã An Hiệp Bùi Ngọc Phương: Cán bộ xã được phân công nắm hộ gia đình thông qua việc theo dõi, hỗ trợ tổ NDTQ đã chủ động sắp xếp thời gian tham dự họp tổ hàng tháng, nắm được tình hình hoạt động của tổ NDTQ và báo cáo kịp thời về cấp ủy; một số đồng chí phối hợp tốt với chi bộ để hỗ trợ, củng cố hoạt động của tổ NDTQ. Hoạt động tổ NDTQ từng bước được củng cố kiện toàn, phần lớn duy trì được sinh hoạt hàng tháng, tỷ lệ hộ dân tham dự sinh hoạt có nâng lên, nội dung sinh hoạt có đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của tổ NDTQ.

“Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở, đảng viên và cán bộ được phân công đều đồng tình, thống nhất cao và xác định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp, từ đó chủ động sắp xếp thời gian tham dự họp cấp ủy, họp chi bộ và góp sức cùng cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn việc phân công cụm vùng, cán bộ theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố, tổ NDTQ; kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ được phân công”, Bí thư Đảng ủy xã An Hiệp Huỳnh Văn Mười nói.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Thanh Tuấn cho biết, để thực hiện tốt việc tham gia cụm vùng và theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố cán bộ phụ trách cần làm tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ cở với cán bộ được phân công và thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều để phản ánh, kiến nghị về trên có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Các cấp ủy, cán bộ được phân công theo dõi ấp, khu phố tiếp tục quán triệt sâu mục đích, yêu cầu, nội dung của Quy định số 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi phụ trách ấp, khu phố.

Về giải pháp cho thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Cán bộ được phân công phụ trách phải nghiên cứu nắm toàn diện các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tâm tư nguyện vọng và sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sắp xếp thời gian đi cơ sở, dự họp chi bộ, tổ NTTQ hàng tháng theo quy định và tham gia các hoạt động khác do ấp tổ chức. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, truyền đạt những thông tin, chủ trương của huyện đến cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ. Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để các cấp, các ngành chức năng xem xét giải quyết, góp phần giúp cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công 21 đồng chí cán bộ lãnh đạo sở, ban ngành đoàn thể tỉnh phụ trách 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công 6 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm trưởng cụm vùng; 21 đồng chí cấp ủy phụ trách 21 xã, thị trấn; 117 cán bộ huyện theo dõi, hỗ trợ 117 ấp, khu phố. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, ban hành quy định và quyết định phân công 1.091 cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách xã, chi ủy chi bộ ấp (trong đó có 117 cán bộ ấp) theo dõi, hỗ trợ 1.702 tổ NDTQ.

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN