Châu Thành tiến độ thu thập thông tin dân cư còn chậm

19/11/2018 - 13:18

Qua gần 1 tháng rưỡi thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư, huyện Châu Thành đã tiến hành thu thập được 61.936 phiếu/207.708 nhân khẩu, đạt 29,8%, so kế hoạch chưa đạt theo yêu cầu đề (50%). 

Đơn vị thu thập nhiều phiếu nhất là Tân Phú 8.000 phiếu; thu ít phiếu nhất là Thị trấn 451 phiếu; Tiên Thủy là xã có nhân khẩu nhiều nhất với 18.881 nhân khẩu, đã thu được 41%.

 Chất lượng các phiếu thu thập thông tin dân cư có thực hiện đúng hướng dẫn về cách ghi và bảo quản phiếu. Tuy nhiên, còn một số phiếu thiếu thông tin ngày, tháng năm sinh; thiếu số chứng minh nhân dân của cha mẹ. Nguyên nhân do một số người lớn tuổi giấy khai sinh không có ngày, tháng, năm sinh hoặc không có giấy khai sinh, cha mẹ mất đã lâu không biết giấy chứng minh nhân dân. Đơn vị thu thập thông tin đã hướng dẫn nhưng đến nay vẫn chưa bổ sung.

Châu Thành có địa bàn rộng 22 xã, thị trấn, với 207.708 nhân khẩu. Để phục vụ cho công tác thu thập thông tin, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và thành lập 122 tổ thu thập thông tin, với 1.325 thành viên, trong đó có 197 thành viên là lực lượng công an phụ trách ấp và tổ trưởng các tổ nhân dân tự quản.

Ban Chỉ đạo huyện đã phát động phong trào thi đua giữa các xã, thị trấn và các tổ thu thập thông tin. Đồng thời, huyện kiểm tra, nhắc nhỡ, phê bình các đơn vị đạt tiến độ thấp. Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập, cung cấp thông tin được Đài Truyền thanh huyện và cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin dân cư.

Trong thời gian tới, huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách các xã đạt thấp, Công an huyện cử cán bộ xuống hỗ trợ xã trong công tác thu thập thông tin, quyết tâm đến cuối tháng 12-2018, cấp xã hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN