Châu Thành triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2019

01/01/2019 - 22:09

Trao giấy khen cho cá nhân điển hình tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Châu Thành.

Trao giấy khen cho cá nhân điển hình tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Châu Thành.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Quang Vịnh cho biết: Để việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện sẽ chỉ đạo các cấp ủy tập trung hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu chủ động, quyết tâm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng. Trong thực hiện, cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị, địa phương. Cần có sự phân công theo dõi, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo gương Bác.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện.

Tin, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN