Chạy thể thao Vì hòa bình, hữu nghị quân sự thế giới

24/02/2013 - 16:19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới (CIMS), gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang Bến Tre đã tham gia chạy thể thao Vì hòa bình, hữu nghị quân sự thế giới.

Thông qua “Ngày chạy thể thao quân sự thế giới”, với cự ly 2.000m, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh xác định huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao là một trong những nội dung cơ bản góp phần nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại quân sự của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN