Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thanh huyện Bình Đại: Phấn đấu đạt “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

03/06/2020 - 07:10

BDK - Đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đại hội Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thanh (VHTT-TT) huyện Bình Đại đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với đó là 7 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ đột phá trong công tác xây dựng tổ chức Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Hội thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện tổ chức.  Ảnh: Trần Nhõ

Hội thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm VHTT-TT huyện tổ chức.  Ảnh: Trần Nhõ

Chi bộ Trung tâm VHTT-TT huyện được thành lập vào tháng 9-2019 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Trung tâm VHTT và Đài Truyền thanh huyện. Chi bộ có 18 đảng viên. Sau khi được thành lập trung tâm, chi bộ nhanh chóng được củng cố và đã đi vào hoạt động nền nếp, ổn định với tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống luôn được chi bộ quan tâm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ được tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của chi bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức, với đơn vị được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu cao.

Là đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phụ trách hoạt động đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiệp vụ, chuyên môn; tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức: trực quan, pa-nô, áp-phích, trên hệ thống truyền thanh, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện vào cuộc sống, thông tin kịp thời những chủ trương, chính sách của Huyện ủy. Qua đó, cổ động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển trên từng lĩnh vực.

Đặc biệt, hệ thống Đài Truyền thanh huyện tập trung và duy trì tốt các chuyên mục về pháp luật và đời sống, xây dựng Đảng, dân số - sức khỏe và bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy, nông nghiệp - nông thôn và thủy sản...; thường xuyên điểm tin trong tuần, tài nguyên và môi trường, tư vấn pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, an ninh - quốc phòng, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nghèo… trên Đài Truyền thanh huyện, tỉnh và Báo Đồng Khởi. Tổ chức viết tin, bài cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi. Đã tổ chức 50 hội thi, hội diễn, hoạt động và chương trình về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các sự kiện chính trị của huyện, về xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Chi bộ Trung tâm VHTT-TT huyện Trần Văn Nhõ cho biết, chi bộ xác định nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; hoạt động phong trào theo hướng đổi mới, sáng tạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, chi bộ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong tất cả các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, địa phương. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức của đơn vị có trình độ chuyên môn, năng lực, tinh thần đoàn kết cao, Chi bộ đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, bởi chi bộ đã nhiều năm liền luôn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đài Truyền thanh huyện đã xây dựng 1.450 chương trình thời sự với gần 14 ngàn tin, gần 5 ngàn bài viết, duy trì chương trình “Tiếng nói từ cơ sở”, phát sóng gần 4 ngàn buổi với trên 117 ngàn phút về những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện. Ngoài ra, đội ngũ phóng viên của đài còn tham gia dự thi và đạt nhiều giải báo chí do tỉnh tổ chức.

T. Lập - T. Nhõ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN