Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền

16/06/2021 - 06:30

BDK - Ngày 10-5-2021, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 170 về việc tặng cờ cho tổ chức đảng cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016 - 2020) đối với Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú. Trong 5 năm qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đạt những kết quả đáng biểu dương.

Chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú ra mắt tại Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Minh

Chi ủy Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú ra mắt tại Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Minh

Xây dựng tổ chức

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú luôn chú trọng giáo dục ý thức rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và công chức trong cơ quan để có biện pháp giải quyết. Qua đó, đã giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức có tính tổ chức kỷ luật cao, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm thực hiện, tập thể chi bộ và 4 đảng viên được huyện biểu dương khen thưởng.

Chi bộ tăng cường củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, chi ủy đã phối hợp với ban lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy kịp thời bổ sung, tuyển chọn cán bộ, chuyên viên đủ biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và đánh giá chất lượng đảng viên được chi bộ thực hiện tốt. Hàng năm, có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính trị

Trong 5 năm qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể là thực hiện tốt việc nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của các cấp để làm tốt vai trò tham mưu, giúp Huyện ủy xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác và các văn bản chỉ đạo. Ngoài ra còn phối hợp với các ban đảng huyện, UBND huyện tham mưu Huyện ủy triển khai, thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đạt yêu cầu.

Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân viên luôn phấn đấu thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong việc xây dựng các văn bản, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, các hội nghị chuyên đề, hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cuộc làm việc với cấp trên và các cuộc làm việc với cơ sở… Sau các hội nghị, cuộc họp, làm việc đều có cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản và gửi đến những cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện.

Đặc biệt trong năm 2020, chi ủy chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các ban đảng huyện tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện. Sau đại hội, các cấp ủy khẩn trương cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội, ban hành các quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa và phân công nhiệm vụ thành viên ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy; chỉ đạo chấn chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội. Kết quả tập thể Văn phòng Huyện ủy và 1 đảng viên được Tỉnh ủy và UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có hơn 20% đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% cán bộ, công nhân viên đạt lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ…

Đạt được thành tích trên do chi ủy và ban lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường để phát huy hiệu quả. Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt chi bộ, cơ quan. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo nghị quyết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện tốt trên cơ sở xây dựng chương trình hành động một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan trong từng giai đoạn và cả thời gian lâu dài. Gắn kết khéo léo, nhuần nhuyễn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ để vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, vừa tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, tránh qua loa, chiếu lệ, hành chính hóa; chú ý hơn nữa yêu cầu về “làm theo”…

(Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Văn Ngon)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN