Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức tập huấn đề án ven biển

25/12/2009 - 10:02
Học viên dự tập huấn. Ảnh: DSBT

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh vừa tổ chức tập huấn khảo sát, đánh giá nhu cầu sức khỏe bà mẹ trẻ em, SKSS/KHHGĐ cho 3 huyện ven biển: Thạnh Phú, Bình Đại, Ba Tri.

Đối tượng tập huấn là cán bộ lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của 6 xã được chọn ngẫu nhiên ở mỗi huyện để khảo sát đánh giá, từ đó, làm cơ sở thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển của Chi cục DS-KHHGĐ được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 3210/UBND-VHXH ngày 6-8-2009, đồng thời nắm bắt được nhu cầu của người dân được thụ hưởng đề án.

Mục tiêu Đề án là nhằm kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số tại các vùng này, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số - KHHGĐ và các mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Hoạt động của Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc bà mẹ trẻ em, SKSS/KHHGĐ; hỗ trợ, xây dựng các loại hình cung cấp dịch vụ; phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số vùng biển.

MInh Hải

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN