Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ra nhân dân

09/08/2010 - 07:38

Như một tất yếu, cứ mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ là các tầng lớp nhân dân trong phường đón mừng, chờ đợi. Vì vậy, hay tin mời họp để nghe triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhân dân trong các tổ nhân dân tự quản tham gia tương đối đông, với 869 đại biểu/998 hộ dân.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường, Đảng ủy phường 1 đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 ra nhân dân và các đoàn thể.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp với Ban Tuyên giáo và các báo cáo viên của Đảng ủy để thống nhất yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành và phân công báo cáo viên về các tổ nhân dân tự quản triển khai nghị quyết ra toàn dân.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy căn cứ vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ để biên soạn tài liệu cung cấp cho các báo cáo viên. Báo cáo viên đã triển khai, phân tích, chứng minh bằng số liệu, bằng thực tế cuộc sống về 7 thành tựu của Đảng bộ và nhân dân phường 1 đạt được trong 5 năm qua; đồng thời, báo cáo 5 khuyết điểm, hạn chế của Đảng bộ và nguyên nhân. Kế đó, báo cáo viên trình bày 9 mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân phường 1 nhiệm kỳ 5 năm tới, thông báo kết quả bầu cử Đảng ủy mới; đồng thời chuyển lời kêu gọi của đại hội đến các tầng lớp nhân dân và đồng bào các giới hãy đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra vì lợi ích thiết thực của mọi người, vì sự phát triển của thành phố và sự phồn vinh của đất nước.

Điều đáng ghi nhận là các tầng lớp nhân dân, từ các doanh nghiệp đến hộ dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo, bà con người Hoa, các cụ cao tuổi, hội viên các đoàn thể, cán bộ nghỉ hưu đều hưởng ứng tích cực với nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhất là mục tiêu 5 năm tới, nhằm đưa phường 1 phát triển toàn diện, có tính bền vững cao, góp phần đưa thành phố Bến Tre sớm đạt chuẩn thành phố loại 2.

Về nhân sự Đảng ủy mới, ai cũng phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng nơi Đảng ủy do đại hội bầu ra, bà con rất vui khi được biết Đảng ủy có 11 đồng chí; trong đó có nhiều đồng chí trẻ tuổi, đồng chí bí thư mới 31 tuổi và lần đầu tiên có 5/11 đảng ủy viên là nữ.

Về trách nhiệm thực hiện nghị quyết, mọi người đều biểu thị trách nhiệm và sự quyết tâm cao và cho rằng: 9 mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường 1 đề ra đều vì lợi ích thiết thực của nhân dân. Vì vậy, ai cũng quyết tâm sẽ đem công sức, trí tuệ phấn đấu thực hiện.

Sau đợt triển khai nghị quyết, Đảng bộ đã họp sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và xác định một số mục tiêu và hướng đột phá cũng như giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm nhằm tạo bước chuyển và phát triển phong trào, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ năm 2011 và những năm tiếp sau.

Với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, đảng viên tham dự hội nghị đã đóng góp và gợi mở nhiều ý kiến tích cực cụ thể, thiết thực cả về mục tiêu, hướng đột phá từ nay đến cuối năm, cả về giải pháp và đổi mới phương thức chỉ đạo của cấp ủy, nhằm từng bước đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng và sự trông đợi của nhân dân.

Sau hội nghị Đảng bộ, các chi bộ, các khối, mặt trận, đoàn thể đang xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị Đảng bộ 6 tháng cuối năm trên cơ sở nghị quyết của Đảng bộ, Đảng ủy theo hướng thiết thực, cụ thể, khả thi và tổ chức chỉ đạo sắc bén, hiệu quả.

Nguyễn Chí Quyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN