Chính phủ hỗ trợ 215 tỷ đồng cho các dự án phòng chống lụt bão cấp bách

19/11/2008 - 08:41

Số vốn trên được phân bổ cụ thể cho tỉnh Hậu Giang 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 55 tỷ đồng, tỉnh Phú Thọ 90 tỷ đồng

Ngày 18/11, tại công văn số 1981/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ Hậu Giang, Thừa Thiên Huế và Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các dự án đê, kè, phòng, chống lụt bão cấp bách đã có chủ trương đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Số vốn trên được phân bổ cụ thể như sau: Tỉnh Hậu Giang: 70 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư kênh Xáng Xà No giai đoạn II; tỉnh Thừa Thiên Huế 55 tỷ đồng để cơ bản hoàn thành công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương - Thuận An - Hòa Duân; tỉnh Phú Thọ 90 tỷ đồng để cơ bản hoàn thành các công trình xử lý khẩn cấp đê tả sông Thao đoạn Km 80+100 - Km 98+600 và đủ cao trình chống lũ các công trình kè Hồng Đà đê hữu sông Thao, kè Xuân Lộc, kè Đoan Hạ đê tả sông Đà, kè Bản Nguyên đoạn Km 85 - Km 87 đê tả sông Thao.

Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, công trình đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn phòng, chống lụt, bão năm 2008 và các năm tiếp theo./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN