Chính phủ họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2009

04/01/2010 - 15:29
Trong năm 2009, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2009 diễn ra vào ngày 4 – 5/1/2010 tập trung vào các nội dung chính như: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009 và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ năm 2009 và chương trình công tác năm 2010; tình hình đầu tư nước ngoài sau 20 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài, tình hình thu hút và sử dụng vốn ODA cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, phiên họp Chính phủ trong hai ngày làm việc đầu năm 2010 sẽ tập trung vào một số báo cáo quan trọng: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và NQ số 30/2008/NQ-CP (về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội); kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2009 và chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ; tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sau 20 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài và 2 năm gia nhập WTO; tình hình thực hiện Đề án định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 – 2010.

Bên cạnh đó là các báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; tình hình soạn thảo và trình các dự án Luật, Pháp lệnh của Chính phủ, tình hình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2009...

Điều hành với quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt

Trong năm 2009, Chính phủ đã điều hành nền kinh tế- xã hội với quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt.

Nhờ các giải pháp tổng hợp, chúng ta đã thực hiện thành công mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì mức tăng trưởng hợp lý (GDP cả năm tăng 5,32%, cao hơn chỉ tiêu 5% của Quốc hội đề ra và đứng vào hàng các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và trên thế giới).

Đặc biệt, việc vốn đầu tư toàn xã hội đạt 704.200 tỷ đồng, tăng cao (15,3%) so với năm 2008 là rất có ý nghĩa, nhất là đặt trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư.

Bội chi ngân sách bảo đảm được mức Quốc hội đề ra (không vượt quá 7% GDP). Lạm phát được kiềm chế, chỉ số tăng giá tiêu dùng tháng 12 năm 2009 so với tháng 12 năm 2008 tăng 6,52%, thấp hơn mục tiêu 7% Quốc hội thông qua.

Cùng với những kết quả trong lĩnh vực an sinh xã hội, việc chủ động triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, giữ vững an ninh quốc phòng, cải cách hành chính có bước tiến lớn, đấu tranh phòng chống tham nhũng có chuyển biến tốt hơn, những thành tựu nói trên đã một lần nữa nữa khẳng định, nhìn tổng thể, những giải pháp và chính sách của Chính phủ trong năm 2009 đã có tác động tốt và hiệu quả rõ rệt.

Những thành tựu đã "thể hiện bước tiến mới về năng lực lãnh đạo, trình độ dự báo và khả năng phản ứng chính sách của Đảng và Nhà nước ta", như nhận định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII vừa qua.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác năm 2009 của Chính phủ đã bám sát các trọng tâm công tác trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Tập thể Chính phủ và mỗi thành viên Chính phủ đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhiệm vụ được giao. Phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc tiếp tục được đổi mới.

Lãnh đạo và các thành viên Chính phủ dành nhiều thời gian, quan tâm chỉ đạo địa phương, cơ sở, nắm tình hình, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, những kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp và nhân dân; kịp thời thăm hỏi, động viên nhân dân và chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Trong năm 2009, Chính phủ đã họp 12 phiên thường kỳ, quyết định kịp thời các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô. Sự đổi mới trong việc tổ chức các phiên họp được tiếp tục với những ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều cuộc họp của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ, ngành được tổ chức qua hình thức hội nghị truyền hình, vừa kịp thời lại tiết kiệm được thời gian và kinh phí.

Ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có cuộc họp qua truyền hình trực tuyến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, lãnh đạo một số quốc gia thuộc các châu lục về vấn đề biến đổi khí hậu.

Một điểm mới là hàng quý, Chính phủ đã mời lãnh đạo UBND các địa phương dự họp để nắm bắt và triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Chính phủ.

Chính phủ tiếp tục chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhân dân, cho báo chí thông qua các kênh họp báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Nhiều thành viên Chính phủ đã tiến hành giao lưu trực tuyến với nhân dân, giải đáp nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mà dư luận quan tâm.

Về công tác thông tin báo cáo, bên cạnh việc thực hiện chế độ báo cáo hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu định kỳ báo cáo về dự báo kinh tế trong nước và thế giới, tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhằm cung cấp thêm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng Chính phủ chủ động tham mưu, đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức làm việc của Chính phủ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông tạo ra bước chuyển về chất trong phương thức điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN