Chính sách hỗ trợ thiệt hại sau hạn mặn

24/01/2021 - 20:31

Cử tri huyện Giồng Trôm hỏi tỉnh có chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại sau hạn mặn? Vừa qua người nông dân có được hướng dẫn khai báo cây dừa bị thiệt hại do nước mặn nhưng khai báo rồi thì đến nay không thấy được cấp có thẩm quyền ban hành chính sách gì hỗ trợ người trồng dừa. Đề nghị UBND tỉnh cho người dân biết rằng có hay không có chính sách hỗ trợ này.

- UBND tỉnh trả lời: Về hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau hạn mặn, UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 cho các huyện, thành phố trên 38,469 tỷ đồng; nguồn kinh phí đã được phân bổ về các huyện, thành phố và các xã đang thực hiện thủ tục để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Đối với các loại cây trồng ngoài quy hoạch sản xuất như trồng trên đất lúa kém hiệu quả (như dừa, mít...) không đủ điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Đối với cây dừa, trong đợt hạn mặn vừa qua, người trồng dừa gặp nhiều khó khăn do năng suất, chất lượng bị giảm, từ đó làm giảm sút thu nhập. Song do cây dừa không đủ điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau hạn mặn theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, nên UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu các giải pháp về hỗ trợ phân bón để người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tham mưu văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phân bón chăm sóc, khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN