Chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

26/02/2019 - 20:13

Nghị định số 13 của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20-3-2019. Theo đó, hàng loạt chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp KH&CN sẽ được thực hiện như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi tín dụng, miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước… Nghị định số 13 giúp hỗ trợ giải quyết một trong những khó khăn “tồn tại” của các doanh nghiệp KH&CN là nghiên cứu và thương mại hóa kết quả KH&CN.

Theo Nghị định số 13, doanh nghiệp KH&CN thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; ứng dụng kết quả KH&CN; sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN; được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN… tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh vay vốn để thúc đẩy ứng dụng vào sản xuất thực tế.

Doanh nghiệp KH&CN được ưu tiên, không thu phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

Doanh nghiệp KH&CN được sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả KH&CN; doanh nghiệp KH&CN được ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ của Nhà nước.

Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy định của Nhà nước về dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN, tài sản trí tuệ; doanh nghiệp KH&CN được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ…

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN