Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc với Đảng ủy xã Bình Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc với Đảng ủy xã Bình Khánh