Giồng Trôm hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII

Giồng Trôm hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII